Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1855

Grímur Thomsens anmeldelse
Rejse til Tyskland og Italien
Prof. Eschrichts forelæsninger

1855: Grímur Thomsens anmeldelse


17. januar

I Casino opføres En Landsbyhistorie. Folke-Skuespil i fem Acter efter S.H. Mosenthals 'Der Sonnenwendhof'. Med tildigtede kor og sange af HCA. Opføres i alt 31 gange i HCAs levetid.

24. januar

Bogudgave af En Landsbyhistorie.

26. januar

Premiere på Casino på Den Usynlige paa Sprogø, der var blevet førsteopført på Det kgl. Teater 1839.

31. marts

Læser HCA i Mathias Steenstrups Dansk Maanedsskrift, bd. I, en næsten 20 sider lang anmeldelse ved Grímur Thomsen af HCAs Samlede Skrifter. I et brev af 3. april til Henriette Wulff omtaler han den "meget store Glæde", han fik ved læsningen. Han kalder artiklen

"den første ubetinget [an]erkjendende Dom her i Danmark over mig som Digter [...] smukt skrevet, dertil dygtigt, med Kjendskab og Kjærlighed. Alle som have læst den synes særdeles om den".

Ingemann lykønsker ham med artiklen i et brev af 30. april:

"Det har ogsaa glædet mig, at De i Grímur Thomsen har fundet en kærlig og begavet Beskuer og Fremstiller af Aanden og Charakteren i Deres Digtereiendommelighed. Det er en Lykke, som sjælden falder i nogen Digters Lod, medens han er i Live [Ingemanns egne bøger blev gennem mange år så at sige aldrig anmeldt, selv om hans romaner var utroligt populære i bredere kredse af folket], og det opvejer for en stor Deel den Fortrædigelse og Forstemmelse, skeløiet og hjerteløs Kritik tidligere har forvoldet Dem".

2. april

HCAs 50-års fødselsdag. Fejres kun med gaver fra vennekredsen og med en middag henne hos Adolph Drewsens. Om aftenen sidder han hjemme hos sig selv og læser korrektur på historierne og selvbiografien.

30. april

Udkommer Historier. Med 55 Illustrationer efter Originaltegninger af V. Pedersen, skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. 24 historier, heraf 3 nye: "Et Blad fra Himlen", "Klods-Hans" og "Ib og lille Christine". Ligesom til den illustrerede udgave af de samlede eventyr havde forlæggeren Carl B. Lorck i Leipzig også taget initiativet til denne udgave af historierne, men den tyske udgave af historierne kom først i 1857.

18. maj

Afslutter Mit Livs Eventyr.

2. juni

Premiere på Casino på I Maaneskin. Alpescener fra de Tyrolske Bjærge med musik af Ignaz Lachner (efter Kobell og Seidl: Letzte Fensterl'n og Drei Jahre). Opføres kun denne ene gang.

1855: Rejse til Tyskland og Italien


4. juni

Afrejse fra København. Ophold i Sorø 5.-14. juni og fra 14.-18. juni på Basnæs. Derefter tilbage til København, hvor han d. 21. er til Sophie Gades begravelse (hun var datter af J.P.E. Hartmann, f. 1831 og blev 1852 gift med Niels W. Gade).

28. juni

På en 3 måneders rejse til Tyskland og Italien. Med dampskibet Slesvig til Kiel og med tog over Altona og Berlin til Dresden. Møder hos fru Serre digteren Gutzkow (4. juli). Besøg hos Gutzkow (5. juli).

6. juli

Til Maxen, hvor hans træ er blevet tegnet. HCA får et litografi af "Den danske Digters Træ i Maxen". Planter nu et egetræ på plænen foran huset. På Maxen bor samtidig pianisten og komponisten Adolf Henselts kone, Rosalie, som laurbærkrandser ham ved en frokost i Rabenhorst og vil opkalde stedet, hvor de sidder: "dem dänischen Schwan".
Inden afrejsen fra Maxen kører fru Serre og HCA igen (d. 18. juli) ud til Rabenhorst, hvor en stenhugger mejsler denne dedikation plus datoen "d: 11 Juli 1855" ind i stenen; indskriften forgyldes, og HCA planter skovmærker og en Johannesurt.

12. juli

Får tilsendt Mit Livs Eventyr fra Reitzel. Indgår som bind 21 og 22 i Samlede Skrifter, men sælges også separat.

19. - 23. juli

Igen i Dresden. Hos kongen af Sachsens livlæge, Carl Gustav Carus, bliver HCAs hoved målt:

"dette hører til de mindre, Hjernen heller ikke af de store, men meget udviklet Phantasie og Følelse, i den grad at jeg kunde blive vanvittig, havde Gud ikke givet mig en overveiende Villie og Energi"
(dagbogen d. 21. juli).

Lorck vil ikke lave en ny, ændret udgave af HCAs erindringer (Mit Livs Eventyr i stedet for Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung), men lader en ung kunstner ændre lidt på hans portræt.

23. juli

Videre over Hof til Nürnberg, hvor han d. 25. tilsiges til taffel hos kongeparret (Maximilian II - Max - og Maria Hedewig) på Burg. Indbydes til et bal samme aften, hvor kongeparret også er til stede. Videre til München (er her 26. juli-8. august). Genser her digteren Emanuel Geibel. Møder også digteren Paul Heyse.

4. august

Edgar Collin kommer til München for at tage med på en del af rejsen. (Edgar Collin, 21 år, søn af Edvards ældre bror Gottlieb, der var gift med Augusta Petzholdt). Fra 1856 daterer sig et maleri af Felix Schlesinger forestillende Edgar Collin og HCA på en poststation.

8. august

Fra München over Augsburg til Ulm. Videre til Stuttgart, hvor han besøger digteren Wolfgang Menzel. Tager til Wildbad (er her 11.-15. august), hvor Edvard og Jette Collin er på kur med sønnen Jonas. Møder her storhertugen af Weimar og Schillers søn (Karl Freiherr von Schiller). HCA er selskabets løve. Præsenterer både Edvard og Edgar for storhertugen.
Edvard Collin lærer ved denne lejlighed den kammerherre Beaulieu at kende, som han i 1851 havde raset imod, da HCA kom i klemme med det dansk-tyske modsætningsforhold. Nu bliver Edvard Collin overmåde indtaget i ham og vil gerne kunne uddybe bekendtskabet - uden at tage borgerlig forargelse af kammerherretonen.

15. august

Over Durlach, Karlsruhe, Freiburg, Schaffhausen til Zürich. Derfra tur i Schweiz: Luzern, Brunnen, Flüelen, Rigi-Kulm (bestiger Rigi sammen med Edgar, først til hest, siden til fods, overnatter deroppe), Zürich, hvor HCA d. 24. besøger Richard Wagner (lover at sende ham Hartmanns sørgemarch over Thorvaldsen).
Via Winthertur sejlads over Bodensøen til Friedrichshafen. Herfra til Ulm, Heilbronn, flodtur til Heidelberg, derfra til Frankfurt (ankomst 31. august, afrejse dagen efter; besøg hos fru Eisendecker). Hører her af en dansk boghandler, at litteraten Israel Levin (glemmer en årrække Søren Kierkegaards kritik) på opfordring forbereder en nedsabling af Mit Livs Eventyr. (Det viser sig dog ikke at blive til noget). Videre til Kassel (1. september, i dagbogen noteres: "en underlig Theevands By"), hvor han besøger komponisten L. Spohr.

2. september

Edgar tager hjem via Göttingen. HCA rejser næste dag til Weimar ("i Vognen en Dame der læste sine nedskrevne Tanker op og spiste stegt Medister", dagbogen 3. september). Omgås her bl.a. fru von Gross og digteren Franz von Schober. Højtideligholder her for sig selv d. 6. september som årsdag for sin ankomst til København. Diskuterer operaplaner med Liszt og viser ham Ravnen og Liden Kirsten. Liszt synes bedst om den sidste, som HCA så med hjælp af Beaulieu går i gang med at oversætte under titlen Klein Karin. Efter færdiggørelsen lover Liszt at tage sig af musikken og af stykkets opførelse.
Tager efter invitation til Eisenach for at besøge storhertuginden på Wilhelmsthal (12.-15. september). Tilbage over Kassel, Göttingen, Hannover, Altona (besøger i Ottense Klopstocks grav, som han også besøgte på sin første udlandsrejse, tænker, at han måske slutter dermed), Flensborg, med dampskib til Svendborg og så med vogn til Glorup.

1855: Prof. Eschrichts forelæsninger


21. - 26. september

På Glorup.

26. september

Ankommer til Sorø. Læser her Ingemanns nye bog Tankebreve fra en Afdød. Bogens tanker om "mellemtilstanden" er beslægtede med tanker HCA selv gør sig om tilstanden efter døden, selv om HCA umiddelbart er mere opmærksom på forskellene, når det gælder hans og Ingemanns syn på sjælens videreliv efter døden.
For Ingemann er det jordiske liv i og for sig et hensvindende moment i en uendelig universel rejse, mens HCA ser den udvikling, man i dette liv når op til, og det, man her skaber, som noget, der tages med ind i viderelivet efter døden, et afsæt eller en kvalifikation til næste station på rejsen. - Diskussionen mellem dem udfolder sig i breve, og HCA læser Ingemanns bog to gange for at få det rette udbytte.

29. september

Med diligence til Roskilde, går næste dag (søndag) i kirke i domkirken, besøger Weyses grav og tager toget hjem. Samme aften middag hos den gamle Collin og derefter hen til Jonas og Louise Collins konfirmation.

11. november

Søren Kierkegaard dør efter at have slidt sig selv op på kampen mod kirkens "forvanskning" af kristendommen.

28. november

Udkommer Billedbog uden Billeder i 4. udgave (3. udgave var i Samlede Skrifter 1854).

November - december

Følger fysiologen og zoologen professor D.F. Eschrichts forelæsninger mod materialismen i tysk filosofi og naturvidenskab som led i sine forberedelser til romanen At være eller ikke være.

December

Udkom seks Novelletter af Hartmann med ledsagende tekster af HCA. Da Hartmann spillede stykkerne for ham, fandt han en hel lille historie i hvert af dem og skrev således sine småvers dertil. Meningen var, at de skulle læses op før hvert sit musikstykke.

December

Maleren August Schiøtt beder HCA sidde for sig. Om det er blevet til noget med dette maleri, vides ikke.

3. december

Offentliggør i Fædrelandet digtet "Christian Winther. (Efter at have læst hans Digtning 'Hjortens Flugt')".

7. december

Tilbytter sig udgaven af Ingemanns samlede værker fra Reitzel. Ud over Tankebreve fra en Afdød var HCA i de senere år især optaget af Ingemanns nutidsromaner Landsbybørnene (hvor han i hovedpersonen Anton genfandt træk af sin egen kunstnerskæbne) og den politiske roman Den stumme Frøken, som han fandt uretfærdigt overset af samtiden.

8. december

Sender Mit Livs Eventyr til sin gamle lærer fra Odense, Fedder Carstens på Tåsinge.

20. december

Læser eventyr og historier for de blinde på Blindeinstituttet.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)