Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1855

Prof. Eschrichts forelæsninger

6. juli

Til Maxen, hvor hans træ er blevet tegnet. HCA får et litografi af "Den danske Digters Træ i Maxen". Planter nu et egetræ på plænen foran huset. På Maxen bor samtidig pianisten og komponisten Adolf Henselts kone, Rosalie, som laurbærkrandser ham ved en frokost i Rabenhorst og vil opkalde stedet, hvor de sidder: "dem dänischen Schwan".
Inden afrejsen fra Maxen kører fru Serre og HCA igen (d. 18. juli) ud til Rabenhorst, hvor en stenhugger mejsler denne dedikation plus datoen "d: 11 Juli 1855" ind i stenen; indskriften forgyldes, og HCA planter skovmærker og en Johannesurt.

12. juli

Får tilsendt Mit Livs Eventyr fra Reitzel. Indgår som bind 21 og 22 i Samlede Skrifter, men sælges også separat.

19. - 23. juli

Igen i Dresden. Hos kongen af Sachsens livlæge, Carl Gustav Carus, bliver HCAs hoved målt:

"dette hører til de mindre, Hjernen heller ikke af de store, men meget udviklet Phantasie og Følelse, i den grad at jeg kunde blive vanvittig, havde Gud ikke givet mig en overveiende Villie og Energi"
(dagbogen d. 21. juli).

Lorck vil ikke lave en ny, ændret udgave af HCAs erindringer (Mit Livs Eventyr i stedet for Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung), men lader en ung kunstner ændre lidt på hans portræt.

23. juli

Videre over Hof til Nürnberg, hvor han d. 25. tilsiges til taffel hos kongeparret (Maximilian II - Max - og Maria Hedewig) på Burg. Indbydes til et bal samme aften, hvor kongeparret også er til stede. Videre til München (er her 26. juli-8. august). Genser her digteren Emanuel Geibel. Møder også digteren Paul Heyse.

4. august

Edgar Collin kommer til München for at tage med på en del af rejsen. (Edgar Collin, 21 år, søn af Edvards ældre bror Gottlieb, der var gift med Augusta Petzholdt). Fra 1856 daterer sig et maleri af Felix Schlesinger forestillende Edgar Collin og HCA på en poststation.

8. august

Fra München over Augsburg til Ulm. Videre til Stuttgart, hvor han besøger digteren Wolfgang Menzel. Tager til Wildbad (er her 11.-15. august), hvor Edvard og Jette Collin er på kur med sønnen Jonas. Møder her storhertugen af Weimar og Schillers søn (Karl Freiherr von Schiller). HCA er selskabets løve. Præsenterer både Edvard og Edgar for storhertugen.
Edvard Collin lærer ved denne lejlighed den kammerherre Beaulieu at kende, som han i 1851 havde raset imod, da HCA kom i klemme med det dansk-tyske modsætningsforhold. Nu bliver Edvard Collin overmåde indtaget i ham og vil gerne kunne uddybe bekendtskabet - uden at tage borgerlig forargelse af kammerherretonen.

15. august

Over Durlach, Karlsruhe, Freiburg, Schaffhausen til Zürich. Derfra tur i Schweiz: Luzern, Brunnen, Flüelen, Rigi-Kulm (bestiger Rigi sammen med Edgar, først til hest, siden til fods, overnatter deroppe), Zürich, hvor HCA d. 24. besøger Richard Wagner (lover at sende ham Hartmanns sørgemarch over Thorvaldsen).
Via Winthertur sejlads over Bodensøen til Friedrichshafen. Herfra til Ulm, Heilbronn, flodtur til Heidelberg, derfra til Frankfurt (ankomst 31. august, afrejse dagen efter; besøg hos fru Eisendecker). Hører her af en dansk boghandler, at litteraten Israel Levin (glemmer en årrække Søren Kierkegaards kritik) på opfordring forbereder en nedsabling af Mit Livs Eventyr. (Det viser sig dog ikke at blive til noget). Videre til Kassel (1. september, i dagbogen noteres: "en underlig Theevands By"), hvor han besøger komponisten L. Spohr.

2. september

Edgar tager hjem via Göttingen. HCA rejser næste dag til Weimar ("i Vognen en Dame der læste sine nedskrevne Tanker op og spiste stegt Medister", dagbogen 3. september). Omgås her bl.a. fru von Gross og digteren Franz von Schober. Højtideligholder her for sig selv d. 6. september som årsdag for sin ankomst til København. Diskuterer operaplaner med Liszt og viser ham Ravnen og Liden Kirsten. Liszt synes bedst om den sidste, som HCA så med hjælp af Beaulieu går i gang med at oversætte under titlen Klein Karin. Efter færdiggørelsen lover Liszt at tage sig af musikken og af stykkets opførelse.
Tager efter invitation til Eisenach for at besøge storhertuginden på Wilhelmsthal (12.-15. september). Tilbage over Kassel, Göttingen, Hannover, Altona (besøger i Ottense Klopstocks grav, som han også besøgte på sin første udlandsrejse, tænker, at han måske slutter dermed), Flensborg, med dampskib til Svendborg og så med vogn til Glorup.

1855: Prof. Eschrichts forelæsninger


21. - 26. september

På Glorup.

26. september

Ankommer til Sorø. Læser her Ingemanns nye bog Tankebreve fra en Afdød. Bogens tanker om "mellemtilstanden" er beslægtede med tanker HCA selv gør sig om tilstanden efter døden, selv om HCA umiddelbart er mere opmærksom på forskellene, når det gælder hans og Ingemanns syn på sjælens videreliv efter døden.
For Ingemann er det jordiske liv i og for sig et hensvindende moment i en uendelig universel rejse, mens HCA ser den udvikling, man i dette liv når op til, og det, man her skaber, som noget, der tages med ind i viderelivet efter døden, et afsæt eller en kvalifikation til næste station på rejsen. - Diskussionen mellem dem udfolder sig i breve, og HCA læser Ingemanns bog to gange for at få det rette udbytte.

29. september

Med diligence til Roskilde, går næste dag (søndag) i kirke i domkirken, besøger Weyses grav og tager toget hjem. Samme aften middag hos den gamle Collin og derefter hen til Jonas og Louise Collins konfirmation.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)