Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1854


Januar

HCA læser Mathilde Fibigers (Clara Raphaëls) roman Minona, en roman om incest og anden seksualitet. HCA rystes over den: "Det var at ønske for hende og Litteraturen, at den ikke var skreven", siger han i et brev til Ingemann d. 21. januar og fortsætter:

"her bliver Kjærligheden dyrisk, og Kjærligheden mellem Mand og Qvinde - det veed jeg selv - den er i sin Opflammen reen; der er idetmindste det sandselige Element ubevidst [...] den Hengivelse tilsidst i Christus, den er falsk; hun griber ham, for dog at have noget at gribe til; saaledes kommer ikke Naaden! Det er for let at blive salig [...] ja, vi ere Alle Syndere paa forskjellig Maade; men her ere de det alle i Et, i een Sandselighedens Strudel! Hvor er det dog muligt, at en ung Pige - reen og uskyldig, som jeg troer, Forfatterinden er - kan leve, tænke, skrive og læse Correctur paa Noget som dette? Bogen har afficeret mig".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)