Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1854

På rejse med Einar Drewsen
Besøg fra udlandet

1854: På rejse med Einar Drewsen


Dette år

Udkommer på fransk Choix de contes pour la jeunesse oversat af Charles Brandon (Leipzig).

Januar

HCA læser Mathilde Fibigers (Clara Raphaëls) roman Minona, en roman om incest og anden seksualitet. HCA rystes over den: "Det var at ønske for hende og Litteraturen, at den ikke var skreven", siger han i et brev til Ingemann d. 21. januar og fortsætter:

"her bliver Kjærligheden dyrisk, og Kjærligheden mellem Mand og Qvinde - det veed jeg selv - den er i sin Opflammen reen; der er idetmindste det sandselige Element ubevidst [...] den Hengivelse tilsidst i Christus, den er falsk; hun griber ham, for dog at have noget at gribe til; saaledes kommer ikke Naaden! Det er for let at blive salig [...] ja, vi ere Alle Syndere paa forskjellig Maade; men her ere de det alle i Et, i een Sandselighedens Strudel! Hvor er det dog muligt, at en ung Pige - reen og uskyldig, som jeg troer, Forfatterinden er - kan leve, tænke, skrive og læse Correctur paa Noget som dette? Bogen har afficeret mig".

8. maj

Rejser sammen med Adolph Drewsens og Ingeborg Collins næstyngste søn, den 21-årige Einar, til Tyskland og Italien. Med dampskibet Slesvig til Kiel. HCA hører - jvf. dagbogen for denne dato - om bord af en russisk gejstlig, at Improvisatoren er godt oversat i "een af de bedste russiske Journaler" [det er antagelig udgaven fra 1845].
Fra Kiel med tog til Leipzig, hvor HCA opsøger Lorck. Derfra videre til Dresden (ankomst 11. maj), hvor HCA omgås sine gamle venner, især familien Serre.

15. - 21. maj

Opholder sig sammen med Einar Drewsen på Serres gods Maxen. Genser her sit træ ("der er nu lagt en smuk Vei uden om det, Træet selv staaer kraftigt og smukt ved Fjeldranden"). En regnvejrsdag hos Serres afprøves det overnaturlige med en nøgle, der skal svare:

"Det viiste sig at jeg havde stor magnetisk Kraft, der var sandeligt intet Selvbedrag"
(dagbogen d. 15.).

Tilbage i Dresden sammen med bl.a. digteren Auerbach.

24. maj

Med tog over Prag til Wien. Møder her Jenny Lind med mand og barn og hører hende ved en koncert. Videre d. 29. til Triest (ankomst d. 31.). Einar syg på rejsen og "gnaven" (dagbogen d. 30).

2. juni

Med dampskibet Roma til Venedig. 6. juni videre med tog til Peschiera og med dampskib over Gardasøen til Riva. Derfra med omnibus ad en vild klippevej til Trient. Videre over Botzen og Innsbruck til München (ankomst 12. juni).
Undervejs har en skotte, der ikke vidste, hvem han havde for sig, fortalt HCA, at han altid førte Improvisatoren med sig på Italiens-rejser.
Har betændelse efter giftige stik på kind og hals. Får grødomslag og går med det på til selskab i München, hvor han sidder mellem damer, der siger ham behageligheder. "Jeg var fortvivlet og saa bad de mig læse høit, jeg blev meget lidende derefter" (dagbogen d. 12.). Skænderier med Einar.

19. juni

Udkommer 2. oplag af de samlede eventyr illustreret af Vilh. Pedersen (fra 1849). Inden sin død havde Reitzel bestemt, at oplaget skulle være på 4.000 eks., heraf 2.000 på fint papir og 2.000 på et billigere papir, "da han saa alt kunde gjøre en Forskjel her i Prisen" (brev fra HCA til Edvard Collin d. 14. juni 1853).
Får i alt 600 rdl udbetalt i honorar for denne udgave (udbetales allerede i slutningen af 1853).

19. - 21. juni

På slottet Hohenschwangau hos kong Max. Kongen kører HCA en lang tur og taler med ham om naturen, om litteratur og specielt om Das Märchen meines Lebens. Den følgende dag på Alpe-vandring. Ved afskeden beder kongen ham om altid at besøge ham, når han kommer til Bayern.

1854: Besøg fra udlandet


24. juni

Afrejse fra München over Nürnberg og Leipzig til Weimar (ankomst d. 27.). Til frokost hos Liszt. Han og den cigarrygende fyrstinde (Liszts samleverske) applauderer HCA, da han fortæller, at han alene havde klappet ad Wagners ouverture til Tannhäuser ved en opførelse i Leipzig. Videre til Eisenach d. 29., og HCA tager alene til slottet Wilhelmsthal, hvor han bor hos storhertug Carl Alexander til 2. juli. Sover i de værelser, den unge Goethe sidst havde der.

6. juli

Hjemkomst til København.

10. juli

Til Henrik og Jonna Stampe på Christinelund; d. 17. videre til Sorø. Her kommer den norske digter Andreas Munch på besøg.

27. juli

Tilbage til København.

31. juli - 7. august

Ophold ude på Klampenborg Vandkuranstalt.

18. august

Læser "Kjærestefolkene" ved skuespiller (senere Casino-direktør) Chr. Schmidts forestilling på Vesterbroes Teater, hvor man aftenen i forvejen havde spillet En Comedie i det Grønne.

27. august

Får besøg af sin engelske forlægger, Richard Bentley, og går i Tivoli med ham.

3. september

Tager med Fredrika Bremer og Marcus og Rebecca Spring til Roskilde (Marcus Spring er amerikansk forretningsmand, socialist og filantrop).

24. december

Hos Collins, men går derfra og sidder hele aftenen hjemme med omslag på øjet (for bygkorn).

29. december

Casino genoptager efter flere år Meer end Perler og Guld, som høster stort bifald.

I løbet af året

Får HCA i alt udbetalt honorarer fra Reitzels forlag på 1.485 rdl., især fra de samlede skrifter.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)