Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1854

Besøg fra udlandet

8. maj

Rejser sammen med Adolph Drewsens og Ingeborg Collins næstyngste søn, den 21-årige Einar, til Tyskland og Italien. Med dampskibet Slesvig til Kiel. HCA hører - jvf. dagbogen for denne dato - om bord af en russisk gejstlig, at Improvisatoren er godt oversat i "een af de bedste russiske Journaler" [det er antagelig udgaven fra 1845].
Fra Kiel med tog til Leipzig, hvor HCA opsøger Lorck. Derfra videre til Dresden (ankomst 11. maj), hvor HCA omgås sine gamle venner, især familien Serre.

15. - 21. maj

Opholder sig sammen med Einar Drewsen på Serres gods Maxen. Genser her sit træ ("der er nu lagt en smuk Vei uden om det, Træet selv staaer kraftigt og smukt ved Fjeldranden"). En regnvejrsdag hos Serres afprøves det overnaturlige med en nøgle, der skal svare:

"Det viiste sig at jeg havde stor magnetisk Kraft, der var sandeligt intet Selvbedrag"
(dagbogen d. 15.).

Tilbage i Dresden sammen med bl.a. digteren Auerbach.

24. maj

Med tog over Prag til Wien. Møder her Jenny Lind med mand og barn og hører hende ved en koncert. Videre d. 29. til Triest (ankomst d. 31.). Einar syg på rejsen og "gnaven" (dagbogen d. 30).

2. juni

Med dampskibet Roma til Venedig. 6. juni videre med tog til Peschiera og med dampskib over Gardasøen til Riva. Derfra med omnibus ad en vild klippevej til Trient. Videre over Botzen og Innsbruck til München (ankomst 12. juni).
Undervejs har en skotte, der ikke vidste, hvem han havde for sig, fortalt HCA, at han altid førte Improvisatoren med sig på Italiens-rejser.
Har betændelse efter giftige stik på kind og hals. Får grødomslag og går med det på til selskab i München, hvor han sidder mellem damer, der siger ham behageligheder. "Jeg var fortvivlet og saa bad de mig læse høit, jeg blev meget lidende derefter" (dagbogen d. 12.). Skænderier med Einar.

19. juni

Udkommer 2. oplag af de samlede eventyr illustreret af Vilh. Pedersen (fra 1849). Inden sin død havde Reitzel bestemt, at oplaget skulle være på 4.000 eks., heraf 2.000 på fint papir og 2.000 på et billigere papir, "da han saa alt kunde gjøre en Forskjel her i Prisen" (brev fra HCA til Edvard Collin d. 14. juni 1853).
Får i alt 600 rdl udbetalt i honorar for denne udgave (udbetales allerede i slutningen af 1853).

19. - 21. juni

På slottet Hohenschwangau hos kong Max. Kongen kører HCA en lang tur og taler med ham om naturen, om litteratur og specielt om Das Märchen meines Lebens. Den følgende dag på Alpe-vandring. Ved afskeden beder kongen ham om altid at besøge ham, når han kommer til Bayern.

1854: Besøg fra udlandet


24. juni

Afrejse fra München over Nürnberg og Leipzig til Weimar (ankomst d. 27.). Til frokost hos Liszt. Han og den cigarrygende fyrstinde (Liszts samleverske) applauderer HCA, da han fortæller, at han alene havde klappet ad Wagners ouverture til Tannhäuser ved en opførelse i Leipzig. Videre til Eisenach d. 29., og HCA tager alene til slottet Wilhelmsthal, hvor han bor hos storhertug Carl Alexander til 2. juli. Sover i de værelser, den unge Goethe sidst havde der.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)