Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1853


2. oktober

Første almanakomtale af Clara Heinke, en tysk portrætmalerinde (på dette tidspunkt 28 år) fra Breslau. HCA noterer denne dato, at han har modtaget et brev fra hende fra Berlin. Siden udviklede der sig en livslang korrespondance mellem disse to, givetvis en forelskelse fra hendes side og i nogen grad også en interesse fra hans side.

3. oktober

Det meddeles i Berlingske Tidende, at koleraepidemien anses for overstået.

22. oktober

Sammen med de andre studenter fra 1828 fejrer HCA 25-års studenterjubilæum på Den kgl. Skydebane og skriver sang dertil. H.N. Clausen udbringer skål for Paludan-Müller og HCA, mens Madvig irriterer HCA ved at udbringe en skål for hans kone!

7. november

De to første bind af Samlede Skrifter udkommer (indeholder Improvisatoren). Udgaven var planlagt til 22 bind og udkom med 2 bind hver anden måned frem til juli 1855. Bind 21 og 22 var Mit Livs Eventyr. Derefter kom nye bind med senere arbejder, så udgaven i 1875 ved HCAs død omfattede i alt 28 bind. Dertil kom 5 bind i 1876, et supplementsbind til Mit Livs Eventyr 1977 og et sidste bind (digte) i 1879. I alt 33 bind plus supplementsbindet.
Oplaget er på 2.000 eksemplarer.

November

I Folkekalender for Danmark for 1854 trykkes HCAs artikel om kunstnerægteparret Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, f. Baumann. I Folkekalenderen står desuden HCAs artikel om Silkeborg.

November

Digtet "Silkeborg" offentliggøres i Almanak eller Huuskalender for 1854.

15. december

HCA står fadder til kunstnerægteparret Jerichaus datter Nanny.

24. december

Juleaften hos Jonas Collin.

25. december

Jul hos J.P.E. Hartmanns.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)