Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1853

Samlede Skrifter

8. juli

Får efterretning om, at salmedigteren og skuespilforfatteren pastor C.J. Boye

("I de sidste Aar kom han mig saa inderlig, saa erkjendende imøde, jeg havde faaet ham saa hjertelig kjær", Mit Livs Eventyr) er død af kolera.

16. juli

Med dampskib fra Horsens til Bogense, derfra til Odense, hvor der er Skt. Knuds Marked, og videre til Glorup, hvor han opholder sig til d. 1. august. Er her med til at fejre grev Adam Moltke-Hvitfeldts sølvbryllup (stor folkefest).
Under opholdet på Glorup tegner grevinde Elise Moltke-Hvitfeldt et portræt af HCA.
Hører, at Oline Thyberg (mor til Edvard Collins hustru, Henriette) og Emilie Hornemann (en broderdatter til fru Collin d. Æ.) er døde af kolera. HCA føler sig helt syg og beslutter sig for at tage tilbage til Silkeborg i stedet for at tage til København.
Beregner i denne tid sine månedlige udgifter til 50 rdl.

3. august

Ankomst til Silkeborg, hvor han bliver til 6. september. Silkeborg og egnen omkring den fremvoksende industriby giver HCA et karakteristisk dobbeltindtryk, som han beretter om til Ingemann i et brev af 23. august.
Om den blomstrende lynghede siger han:

"Denne forunderlige Eensomhed, der bringer Ens Tanke baade til at flyve ud i Rummet og tillige at gribe med faste Rødder ind i sig selv, maa næsten kunne skabe en Digter. Faa Steder i Danmark - og det er ved disse da det nærliggende, aabne Hav, der gjør Udslaget, - tiltale mig som Egnen ved Silkeborg; disse mægtige Lynghøider give det Hele en forunderligt gribende Storhed".

Og så fortsætter han i brevet - sikkert med en tanke tilbage til Hauchs Robert Fulton, som han havde læst færdig hos Ingemann:

"De veed, at herfra prammes der op til Randers og tilbage; deroppe fra kom forleden til Silkeborg det første Dampskib, ganske lille og fladbundet, men dog med Dampens Flugt; det var som en Culturraket igjennem det urgamle Landskab".

Siddende i lyngen skriver HCA herom digtet "Dampskibet Gudenaa". Rejser fra Silkeborg over Vejle, Middelfart, Odense (overnatning trods rygter om kolera i byen) til Sorø.

1853: Samlede Skrifter


8. september

Indlogeres hos Ingemanns, hvor han bliver en uge.

15. september

Tilbagekomst til København (almanakken: "vi kjørte nu ind i Cholerabyen").

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)