Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1851

Fædrelandske Vers og Sange
Rejsebogen I Sverrig

1851: Fædrelandske Vers og Sange


2. - 20. februar

Deltager i festlighederne for de hjemvendende soldater og får førstehåndsberetninger om forholdene under krigen. Digtet "Landsoldatens Hjemkomst" trykkes i Fædrelandet 10. februar og HCA finansierer selv 2.000 eks. til uddeling ved et arrangement i Ridehuset. Henter visebøger, som Reitzel spenderer, og deler ud blandt soldaterne.

18. februar

Udkommer Fædrelandske Vers og Sange under Krigen. Ideen til det lille hæfte fik HCA ugen før, d. 13.: at samle sine nationale vers fra krigen og udgive dem med henblik på, at indtægten skulle tilfalde "de Saarede og Faldnes Efterladte". Reitzel var med på ideen og påtog sig opgaven.

6. marts

Fru Emma Hartmann (f. Zinn, gift med komponisten J.P.E. Hartmann) dør. HCA offentliggør mindedigt over hende i Fædrelandet d. 13. marts og deltager stærkt afficeret i hendes begravelse samme dag. Datteren Maria dør 6 år gammel natten til moderens begravelsesdag.

1851: Rejsebogen I Sverrig


9. marts

H.C. Ørsted dør. HCA er til stede hos Ørsteds, mens familien venter på, at det skal være slut. Går et smut hen til Collins, og da han kommer tilbage, er Ørsted død. Offentliggør et mindedigt i Fædrelandet d. 11. marts. HCA føler, at han har mistet to af dem, der forstod ham bedst og vurderede ham højest i hans kreds herhjemme. Noterer i dagbogen d. 19.: "Kjed af Livet, tænkt paa Sygdom og Død, ønsket Døden, men fri for Pine".

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)