Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1851

Titulær professor

17. juli

Rejser fra Glorup via Svendborg, hvor Viggo Drewsen kommer med dampskibet, til Als og videre via Flensborg til Slesvig. Ser stillingerne og sporene fra krigen, møder igen Goldschmidt i Slesvig (skriver et brev for ham til Dickens), besøger Dannevirke. Skiftevis med tog og skib over Altona, Magdeburg og Dresden til Leipzig sammen med Viggo Drewsen.
Omgås her sine gamle venner, maleren Dahl, fru von der Decken, Serres på Maxen (er med fru Serre henne at se til "Andersens Baum", som han havde plantet ude på klippeskrænten for 7 år siden).

1851: Titulær professor


30. juli

Fra Leipzig med tog over Teplitz til Prag. 2. august ad Elben tilbage til Dresden. Herfra rejser Viggo Drewsen tilbage til København d. 8. Næste dag indkvarteres HCA på Maxen, hvor han bor til d. 19. Derefter tilbage til Dresden (hos fru Serre tages en afstøbning af hans hånd) og d. 21. til Leipzig, hvor han besøger Lorck. D. 23. tiltrædes tilbagerejsen.

29. august

HCA ankommer til Glorup, hvor han bliver til d. 9. september. Tilbagerejse over Nyborg til København.
Efter råd fra Edvard Collin har HCA på denne rejse undgået Weimar, HCA havde i et brev inden rejsen forespurgt hos kammerherre Carl Beaulieu-Marconnay, om den politiske stemning mod Danmark var en sådan, at han kunne forvente ubehageligheder.
Beaulieu svarede (i brev af 29. maj), at hvis han var så nationalt sindet, at han kun kunne se ret på den danske side og kun uret hos holstenerne, skulle han hellere blive væk, ikke kun denne gang, men for altid. Men hvis hans holdning ikke var sådan, så ville man modtage ham som

"den lieben braven Poeten und Freund [...] mit dem man eben nicht über Politik spricht".

Edvard Collin raser over Beaulieus brev, men HCA svarer Beaulieu udglattende - efter dog at have markeret, at der er noget i Beaulieus brev, der har gjort ham ondt:

"Tiden vil klare [afklare] Meget, og jeg veed, at Tydske og Danske blive de bedste Venner; de Ædleste række hverandre Hænderne først! Det Sande og det Skjønne slaae Bro mellem os! [...] hvor jeg som ægte Dansk - og det er jeg, føler mig skarpt berørt, er det Vennen, som lider. Derfor aldrig mere om Politik, kun om Hjertets og Aandens Verden"
(juni 1851).

Men resultatet var altså, at HCA ikke besøgte Weimar.

10. september

Ankomst til København. Rejsen har kostet HCA ca. 200 rdl.

12. september

Om aftenen hos dronningen på Sorgenfri Slot.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1851 – 1860 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. IV af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)