Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1850

Oehlenschlägers død
Succes på Casino

1850: Oehlenschlägers død


7. januar

Udkommer En Nat i Roeskilde. Vaudeville-Spøg i een Act. Bearbejdet efter Warin og Lefevre's 'une chambre à deux lits'.

20. januar

Oehlenschläger dør om aftenen kl. 11, "omtrent samme Tid (og Dag) som Chr. VIII" (jvf. almanakken).

26. januar

HCAs sørgesang "Farvel, Du største Skjald i Norden" med musik af Weyse afsynges, da sørgetoget gør holdt ved Oehlenschlägers fødehus på Vesterbrogade. Sangen trykkes samme dag i Berlingske Tidende, Fædrelandet og Kjøbenhavnsposten.

1850: Succes på Casino


2. februar

Jonna Drewsens og Henrik Stampes bryllup.

1. marts

Førsteopførelse på Casino af Ole Lukøie. Eventyr-Comedie i tre Acter. H.C. Lumbye, der spillede på Casino, havde lavet musik til stykket, men eventyrkomedien blev aldrig opført med Lumbyes musik.
Stykket var den første originale digtning skrevet for privatscenen.
Om stykkets modtagelse siger HCA bl.a. i Mit Livs Eventyr:

"Stykket gik mange Aftener med stort Tilløb og megen Erkjendelse; af selve Folket, af Menigmand, som man kalder den Fattigere, fik jeg den; jeg høstede en Tak, som ingen Blad-Critik, ingen Dialectisk-Interessant [her tænkes på kritikere af den Heiberg-Hegelske skole] i de forskjellige Samfund har kunnet give større. En fattig Haandværksmand stod med Taarer i Øinene en Aften ved Slutningen af Stykket, og idet vi gik ud af Døren sammen, greb han min Haand og sagde: "Tak, Hr. Digter Andersen, det var en velsignet Comedie!" De Ord vare mig mere end den meest glimrende Anmeldelse".

Midt i krigens tid prædikede stykket en jævn og trøsterig filosofi: "Sundhed og godt Humør tillige/ det er den bedste Skat, Du kan faa".
Fra stykket stammer sangen "Hvor Skoven dog er frisk og stor", der blev uhyre populær.
Stykkets publikumstække blev ikke mindre af, at en meget omtalt spansk danserinde, Pepita, udførte nogle af dansene.
Stykkets popularitet fik Erik Bøgh og Kristian Arentzen til at skrive en parodi: Mer end nok eller Ole Lukøje. HCAs Ole Lukøje blev i alt opført 117 gange på Casino.

5. marts

Trykkes "Danmark, mit Fædreland" i Fædrelandet.

8. marts

Bogudgave af Ole Lukøie.

13. marts

Bogudgave af Den nye Barselstue. Originalt Lystspil i een Act.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)