Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1850


7. november

H.C. Ørsted fejres ved sit 50-års jubilæum ved universitetet. Han får af staten Oehlenschlägers æresbolig, Fasangården, overdraget som bolig på livstid. HCA er med til fejringen og har forfattet en devise til et portræt af Ørsted efter Gertners maleri. Devisens slutlinier er:

"Og gjennem alt det Skjønne i det Sande,/ Til Gud Du fører os med aabent Blik!"

[Formuleringen "det aabne Blik" henviser til, at det for Ørsted - som for HCA selv - var muligt at nærme sig forestillingen om Gud med brug af fornuften].


Senest Opdateret:23.6.2001 Š Johan de Mylius.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)