Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1850

Drewsens industrieventyr

1850: Drewsens industrieventyr


8. maj

Det skandinaviske Selskab, et mandskor dirigeret af komponisten Henrik Rung, afholder en koncert i Casino til fordel for monumentet over slaget ved Fredericia. Koncertens 1. afdeling indledtes med HCAs "Danmark, mit Fædreland" til Rungs melodi, der her blev fremført offentligt for første gang. Som 2. nummer kom også en HCA-tekst, "Sang til en langelandsk Melodi" ("Hun mig har glemt! Min Sorg hun ei see!"), der her fik sit førstetryk i programmet til koncerten.

17. maj

Afrejse til Sorø. Under opholdet hos Ingemanns besøger HCA digterbonden Chr. Hviid Bredahl. Fra Sorø over Rørby og Kalundborg ("en simpel Mand [en mand af jævn herkomst] nævnede mit Navn i det jeg gik forbi hans Huus (:'Digteren Andersen') " dagbogen af 25. maj), med dampskibet Lolland til Århus.
Derfra til Silkeborg (ankomst 26. maj), hvor han modtages af Drewsens (Collins ældste datter, Ingeborg, var gift med Adolph Ludwig Drewsen. Michael Drewsen, en søn af dennes halvbroder, J.C. Drewsen, var papirfabrikant og Silkeborgs grundlægger). Ser egnen og den nye by. Ved en udflugt til åsen opkaldes et udsigtssted, hvor der er anbragt en bænk, efter HCA: "Andersens Højland". Læser bl.a. i Blichers noveller under opholdet i Silkeborg.
Videre 6. juni over Horsens til Vejle, hvor han besøger Orla Lehmann. I Fredericia beser han fæstningsværkerne. Videre til Odense (9. juni), hvor han får besøg af Emil Aarestrup (Aarestrup var i kirke, da HCA aflagde visit) og næste dag spiser frokost hos ham, taler om poesi og klipper dukker til den mindste.
Til Glorup 10. juni, hvor der er dansk indkvartering. Visit på Lykkesholm. Irriteret over både grevinden og gæsterne på Glorup:

"Rædsomt er det at høre den fornemme Verdens Tomhed, tale bestemt og rask om Alt, uvidende, dumt! [...] O opadkneisende Taablighed, med Vaabenmærke"
(dagbogen d. 20. juni).

Visit på Hesselagergård, hvor han bliver mærkeligt til mode ved at se hertugen af Augustenborgs og prinsen af Nørs portrætter "klistret op paa Locumet" (dagbogen d. 22.).

24. juni

Besøger Frørup Kildemarked (som HCA havde beskrevet i kap. VIII af Kun en Spillemand). I dagbogen fortæller han, at

"det holdtes paa selve Landeveien; Boutik ved Boutik, opfyldt med Mennesker, vi kunde neppe komme frem, vore Heste vare ved at tage een og anden Boutik paa Hovedet. Der lavedes Kaffe, Røgen fra Tørvene og Lugt af slet Tobak qvalte Luften. - Der stod Borde med stegte Aal i al den Støv [...] Der stod en fæl Vagabundus ved Kilden, jeg havde Fornemmelse af at han maaskee vidste hvem jeg var, og kunde sige mig noget ubehageligt; som var jeg en Paria kommet i en høiere Kaste".

Angsten for at blive afsløret som paria hænger direkte sammen med de foregående dages ubehagelige ordskifter på Glorup, som HCA reagerede på med de ovenfor citerede udfald mod overklassens tåbelighed.
Arbejder på Glorup på I Sverrig og på folkekomedien Hyldemoer, men er bl.a. på grund af krigen i depressiv stemning, som det fremgår af et brev til Jette Wulff 4. juli:

"Skoven er endnu saa frisk, saa ung - jeg er det ikke ret - det er en deilig Tid medens man endnu føler, jeg flyver fremad - jeg synes min Flugt er standset; der ligger Krudt Damp; der kjører tunge Materialevogne hen ad livets Landeveie, Poesiens Have brolægges - ja, ja, ja! jeg tvivler ikke paa at Verden i det Hele gaaer fremad, men vore Dage er et Overgangspunkt, altsaa hverken Kjød eller Fisk, og derfor tunge at bære -

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)