Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1849


3. oktober

Opføres Meer end Perler og Guld. Eventyr-Comedie i fire Acter. Fri Bearbejdelse efter F. Raimund og 'Tusinde og een Nat' i Casino. Stykket gør stor lykke. Frem til 1888 blev det spillet i alt 162 gange. HCA siger herom i Mit Livs Eventyr:

"dette Stykke, tør jeg sige, bragte Casino-Theatret i Credit, alle Classer, fra de Fornemste til de Fattigste, kom at see det, 2.500 Mennesker rummedes i Casino, og i en Række Forestillinger, den ene strax efter den anden, vare alle Billetter udsolgte. Jeg havde saaledes stor Erkjendelse og Glæde deraf".

HCA havde betinget sig et honorar på 100 rdl. (det svarer til minimum 10.000 kr. i 1993-penge) og får senere 100 til, da stykket "gav Huus" (Mit Livs Eventyr). Man skal her huske på, at provinsteatrene på denne tid ikke betalte honorarer til forfatterne, det var kun Det kgl. Teater, der gjorde det.
HCA indleder nu et tæt samarbejde med Casino både som konsulent og som leverandør af folkelige stykker og får her den succes, som han så ofte havde savnet på Det kgl. Teater, og får desuden en god indtægtskilde. Han deltager også selv i det forberedende arbejde med iscenesættelserne af sine stykker på Casino og bliver desuden medlem af Casinos repræsentantskab. HCA har i de kommende år friplads på Casino alle ugens dage.

13. oktober

Bogudgave af Meer end Perler og Guld.

14. november

Deltager med sangen "Poesien" i festen på Den kongelige Skydebane i anledning af Adam Oehlenschlägers 70-års fødselsdag.

27. november

Til middagsselskab hos ungdomsvennen, godsejer Ernst Bilsted til Høvdingsgaard.

"Idag vilde jeg have holdt mig hjemme, men Een af mine Venner fra Studenterdagene, den unge Godsbesidder Bildsted som jeg nu i tyve-Aar har lovet at besøge, vi tales ved paa Gaden, skrev mig saa smukt til igaar om at bryde Isen, med at spise hos ham i Dag, og saa maatte jeg der hen [...] der var stort Selskab, de vare saa venlige mod mig, og jeg talte saa længe med Philosophen, Bondesønnen, Professor Nielsen [Rasmus Nielsen], som interesserer mig meget"
(brev til Jette Wulff d. 27. november).

December

Julebesøg på Bregentved.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)