Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1848

Treårskrigen bryder ud

20. januar

Chr. VIII dør, Fr. VII ny konge. Kongens død berører HCA meget.

17. februar

HCA udnævnes sammen med Oehlenschlägers søn William til ridder af den svenske Nordstjerneorden. Han får den tilsendt d. 25. februar,

"Aftenen, Kongen blev begraven [...] den bæres i et sort Baand, og dette var mig af stor Betydning just denne Dag; det vil ved sin Farve minde mig om Dagens Sorg"
(koncept til brev af 16. marts til storhertugen af Weimar).

Oehlenschläger omfavner HCA til lykønskning og giver ham sin egen miniatureudgave af Nordstjernens ridderkors (Oehlenschläger er selv på dette tidspunkt kommandør af Nordstjernen). Denne miniatureorden mistede HCA 1862 i Malaga sammen med alle sine andre miniatureordener.
Fra arvestorhertugen af Weimar modtager HCA samme år ridderkorset "Vom weissen Falken", 1. klasse.

22. - 24. februar

Der bryder revolution ud i Paris. Omvæltningerne når Wien d. 13. marts, og der er også revolutionære tilstande i Tyskland.

1848: Treårskrigen bryder ud


4. marts

Nye Eventyr. Andet Bind. Anden Samling. ("Det gamle Huus", "Vanddraaben", "Den lille Pige med Svovlstikkerne", "Den lykkelige Familie", "Historien om en Moder", "Flipperne").

10. marts

Første Casino-møde efter at pariser-revolutionen med to ugers forsinkelse er blevet kendt i Danmark og efter nyheden om de revolutionære tilstande i Tyskland og folkemødet i Rendsborg. Næste dag møde i Hippodromen i Nørregade.

20. marts

Det andet store Casino-møde, som resulterede i folketoget til Christiansborg næste dag. Ved demonstrationstogene gennem de københavnske gader fungerer HCA som en af dem, der af ordens-komiteen sættes ind til at lede masserne på rette veje og afholde dem fra at gå til excesser.

23. marts

Krigen om Slesvig-Holsten bryder ud, da Fr. VII har afvist den slesvig-holstenske deputations krav. Dagen efter overrumpler prinsen af Nør Rendsborg garnison, og de andre garnisoner i hertugdømmerne går da også over til oprørerne.

31. marts

Trykkes HCAs "Slagsang for de Danske" i avisen Fædrelandet.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)