Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1848


1. oktober

Flytter ind i Nyhavn 67, 2. sal. hos skipper Johs. Anholm og senere (efter 1860) dennes enke.

25. november

Udkommer De to Baronesser på dansk. Romanen er en bred samfundsskildring af Danmark gennem små 100 år fra bondeundertrykkelsen frem til de oplyste og mere humane tilstande i 1830'erne. Den er præget af HCAs fremskridtsoptimisme og af hans ønske om en mere bevægelig og solidarisk samfundsordning. Således er den et manende memento op til tidens helt afgørende politiske begivenhed: forfatningsskiftet.

December

Udkommer Gesammelte Märchen med 112 illustrationer, træsnit efter Vilhelm Pedersens originaltegninger hos Lorck. Det var Lorck, der havde taget initiativ til denne store, nyillustrerede udgave. Vilh. Pedersens tegninger blev skåret i træ på Ed. Kretzschmars væksted i Leipzig. Til den senere danske udgave skal Reitzel så betale Lorck for brug af clichéerne, dvs. klodserne. I denne udgivelsesproces fungerer HCA som mellemmand mellem Lorck på den ene side og Vilh. Pedersen og Reitzel på den anden side.
Vilh. Pedersen var sekondløjtnant i søetaten, men havde i 1843 på Chr. VIII's foranledning fået 4 års orlov til at uddanne sig som kunstner. Han blev elev hos Marstrand og debuterede 1847 på forårsudstillingen på Charlottenborg, som HCA havde besøgt d. 4. april. Pedersen leverede 3 prøvetegninger til "Svinedrengen", som HCA anbefalede til Lorck som "smukt og genialt gjort" (brev af 25. april 1847). På Pedersens vegne spillede HCA ud over for Lorck med et krav på 300 rdl. for tegningerne, idet Pedersen dog skulle have fuld ret til også at udgive dem i Danmark.

18. december

Opføres Kunstens Dannevirke. Forspil ved det kongelige Theaters hundredeaars Fest 1848. Opføres 8 gange. Titlen antyder den kunstneriske mobilisering i krigens tid.

O. 20. december

Modtager Fredrika Bremer ved hendes ankomst til København på hendes første besøg i Danmark.

23. december

Med tog og vogn til Bregentved på julebesøg. Her har man to juletræer med Dannebrog i toppen - i den nationale mobiliserings ånd. - Læser meget i Adam Homo (2. del). En Nat i Roskilde opføres ved juleunderholdningen på Bregentved d. 25.

25. december

Casino genåbner, nu som Københavns første privatteater. H.W. Lange, der havde været teaterdirektør i Odense, havde lejet bygningen i Amaliegade og var teatrets leder. Når det lykkedes for ham at komme i gang - i modsætning til Overskou - hang det bl.a. sammen med, at han ud over praktisk erfaring med teaterledelse også havde forbindelserne i orden. Fra sin tid i Odense kendte han Frederik VII og Louise Rasmussen (grevinde Danner). Han ændrer tilskuersalens musiktribune til en scene og får derved mulighed for, som det udstedte privilegium tillader ham, at opføre folkekomedier, farcer, sangspil og pantomimer (favoriseringen af Det kgl. Teater gør, at han ikke må opføre egentlig seriøs dramatik).
Både Heiberg og Hertz tog afstand fra Casino-teatret (Hertz i den polemiske komedie Hundrede Aar, hvor han kaldte det for et teater for "Folket, Bønder, Borgere og Kuske").

31. december

Relancering af vaudevillen En Comedie i det Grønne efter L.A. Dorvigny (se 18. oktober 1847). Opføres 27 gange i HCAs levetid.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)