Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1847

Samlede værker på tysk
Første Englandsrejse
Videre til Skotland

1847: Samlede værker på tysk


Januar - februar

Udkommer som indledende bind af Gesammelte Werke (hos Lorck i Leipzig) Das Märchen meines Lebens ohne Dichtung I-II. Det er HCAs første officielle selvbiografi, der således lanceres internationalt - den oversættes til engelsk af Mary Howitt og udkommer her under HCAs besøg i England sommeren 1847 - 8 år før, der kommer en dansk officiel selvbiografi.
Mary Howitts oversættelse, The True Story of my Life, kommer samme år i en amerikansk piratudgave i Boston.

21. februar

Det nye Casino teater åbnes. Dramatikeren og teaterhistorikeren Thomas Overskou havde haft held til at få brudt Det kgl. Teaters monopol på at drive teater inden for Københavns volde og havde overtalt Chr. VIII til at give ham bevilling (udstedes 3. august 1846) til at drive et folkeligt teater på Sct. Annæ Plads. Det lykkes dog ikke Overskou at få teatret i gang.
Det bliver i stedet Tivolis grundlægger Georg Carstensen, der får bygningen op at stå. Aktieselskabet Casino forsøger sig da - uden større held - med at bruge bygningen til et vintertivoli. Om Casinos stilling inden H.W. Lange bliver direktør og HCA bliver husdramatiker oplyser HCA i Mit Livs Eventyr: "Een Tid stod Casino-Actierne saa lavt, at man fortæller, at en enkelt solgtes for et Glas Punsch".

17. marts

Sidder for maleren C.A. Jensen, der laver dette nye HCA-portræt til hofbygmester Jørgen Hansen Koch, i hvis hjem HCA ofte kom og spiste til middag. Koch var gift med Ida Wulff.

1847: Første Englandsrejse


20. marts

Læser eventyr højt i Studenterforeningen. "Salen propfuld, jeg rædsom angest; det gik meget godt" (almanakken).

6. april

Udkommer Nye Eventyr. Andet Bind. Første Samling ("Den gamle Gadeløgte", "Nabofamilierne", "Stoppenaalen", "Lille Tuk", "Skyggen").

Foråret 1847

Udkommer Improvisatoren på fransk: L'improvisatore ou La vie en Italie oversat af Camille Lebrun [Mlle Pauline Guyot]. Allerede i 1837 fik HCA at vide af sin tyske oversætter, von Jenssen, at en fransk oversættelse af Improvisatoren var under forberedelse, og at den ville udkomme i begyndelsen af 1838. Disse udsigter optog ham meget, og han omtalte det i adskillige breve. Der findes imidlertid ikke nogen sådan oversættelse registreret fra 1838.

Maj

Udkommer A Picture-Book without Pictures oversat af Meta Taylor efter Fouqués tyske oversættelse (forlaget David Bogue i London).

8. maj

Står model for maleren J.V. Gertner.

13. maj

Af sted på Englandsrejsen med ophold på Glorup 14. maj til 1. juni. Skriver her det verdenshistoriske læsedrama Ahasverus. Om dette skriver Edvard i brev af 31. maj 1847 til HCA:

"enten er det det Bedste De har skrevet eller ogsaa er det noget Galskab; mellem begge er det s'gu ikke. Der er dog meest Rimelighed for det Første, thi da jeg læste Forgrunden for Jette, maatte jeg standse for Graad, og det pleier ikke at være et daarligt Tegn. Hvad jeg har læst [1. del], staaer i afrundet Form høit over Deres tidligere Arbeider og det er for mig især en yderst behagelig Følelse".

Udgifterne til rejsen anslår HCA på forhånd til ca. 800 rdl., men dette beløb forudsætter, at han også skal til Paris. HCA forudser, at han må dække en del af udgifterne ved at pantsætte en ring, der har en værdi af 400 rdl. og som han kan få 200 rdl. for. Edvard Collin arrangerer imidlertid efter betaling fra Lorck et kreditiv til vekselererfirmaet Hambro i London på 999 pund, dvs. 661 rdl.

1. juni

Videre over Odense, Assens/Årøsund, Hamborg, Bremen, Oldenburg ned gennem Holland (over Utrecht) til Amsterdam (ankomst 13. juni). Ser sit portræt hos en boghandler i Amsterdam og finder i det hele taget, at han er velbekendt i Holland. Videre d. 15. over Leyden til Haag (herfra udflugt til badebyen Scheweningen).

19. juni

Fest på Hotel d'Europe i Haag for HCA.

21. juni

Med tog til Rotterdam og med dampskibet Batavier (fyldt med udvandrere, kvæg og kirsebær) herfra d. 22. til London.

1847: Videre til Skotland


23. juni

Ankommer HCA til London. Møder her arvestorhertugen af Weimar samt Jenny Lind, omgås også balletdanserinden Lucile Grahn og den tyske komponist Ludwig Spohr. Ser også her i London sit portræt (Carl Hartmanns akvarel) i en boghandlers vindue.
Hører, at højadel og kongelige her ikke omgås kunstnere, men inviteres selv som feteret gæst blandt højadelen. Det skyldes især, at den danske gesandt i London, grev Frederik (Fritz) Reventlow, tager sig meget af HCA og indfører ham i de højere selskabskredse. Reventlow indbyder også HCA flere gange til sit eget hjem. Ved en af disse aftener hos Reventlow (d. 27. juni) er Carl Hartmann til stede og tegner HCA læsende op for selskabet. På billedet ses (ud over gesandten) Christian Reventlow, grevinde Jutta Reventlow, døtrene Malvina og Hilda samt børnenes lærerinde.
Møder sin oversætter Mary Howitt. Besøger hende og hendes mand to gange i Clapton. Er en del sammen med sin anden oversætter Charles Boner. Sidder for maleren J.F. Møller (28. juni-13. juli). Møller laver dog kun en tegning af HCA, der anvendes som forlæg for et litografi.

2. juli

Udkommer Mary Howitts oversættelse (fra tysk) af selvbiografien: The True Story of My Life. HCA har givet hende den vederlagsfrit til oversættelse, men hun vil pånøde ham 10 pund som honorar og offentliggør endda dette tilbud for at binde ham til sig. Det er en af de ting, der får HCA til at søge andre muligheder.
Forhandler under opholdet med henh. Mary Howitt og Bentley om rettigheder til og honorarer for kommende oversættelser. Mary Howitt kan tilbyde ham 10 pund arket for oplag à 3.000 eksemplarer og det samme ved genoptryk.
Da HCA føler sig usikker på Mary Howitt og ikke bryder sig om hendes presserier over for ham, ender det med, at han beslutter sig for at tage mod et tilbud fra Bentley om samme beløb - Bentley havde først budt 5 pund pr. ark - men her med den betingelse, at han selv skal bekoste en oversættelse inden levering (Mary Howitt ville derimod selv have sørget for oversættelse). Han regner med, at valget af Bentley vil være det mest fremtidssikre og beregner sin nettofortjeneste til 2.000 rdl.

16. juli

Møder Dickens, (dagbogen: "paa Verandaen kom Taarerne mig i Øinene, da vi talte"). Bor en uges tid hos sin bankier Joseph Hambro på dennes landsted (17.-23. juli), hvor han kan skrive på sin roman. Uoverensstemmelser med Mary Howitt. Står for billedhuggeren Joseph Durham (28. juli-2. august, "min Buste Siælen liig", dagbogen af 2. august). Durham har også lavet en buste af Jenny Lind, hvad der naturligvis fascinerer HCA helt specielt ved dette projekt: "Vi to Pendant" (dagbogen af 28. juli).

10. august

Afrejse med tog fra London til York og videre til Edinburgh. Bor hos C.J. Hambro uden for Edinburgh i Trinity 11.-19. august. Inviteret til at besøge dronningen og prins Albert ved Loch Logan, men sender afbud. Får mange bekymringer og ærgrelser over, at de skotske aviser alligevel skriver om, at han havde besøgt prins Albert. Udflugt til det skotske højland (over Loch Cathryn og Loch Lomond til Dumbarton, tilbage over Glasgow) 19.-24. august. Møder undervejs flere, der genkender ham fra billeder. Er d. 26. august tilbage i London.
Sine indtryk af London sammenfatter HCA i Mit Livs Eventyr i ordene ""High life" har jeg her seet og - "Armod", disse ere de to Poler i min Erindring".

29. august

Afrejse fra London til Ramsgate (undervejs ophold hos HCAs forlægger Richard Bentley i Seven Oaks), fra Ramsgate en udflugt (30. august) til Broadstairs, hvor familien Dickens bor på et hotel. Under sit ophold i London havde HCA fået af Dickens hans værker i en smuk udgave og med en dedikation til HCA fra "hans Ven og Beundrer C D" (dagbogen d. 1. august).
Dickens kommer nu til Ramsgate for at vinke farvel, da HCA d. 30. august tager med dampskibet til Ostende.
Rejser over Köln og Frankfurt til Weimar (ankomst 7. september). Hilser igen på Eckermann. Er 8.-11. september på Ettersburg hos arvestorhertugen. 12. august afrejse fra Weimar (arvestorhertugen kommer ridende fra Schloss Ettersburg for at tage afsked med HCA). I Leipzig, hvor det især gælder Lorck (korrekturarbejde), men hvor han også omgås Brockhaus og Gade. 17. september afrejse fra Leipzig, over Braunschweig, Hamborg/Altona og Kiel til København.

23. september

Tilbage i København.

26. september

Om aftenen hos kongeparret på Sorgenfri Slot.

1. oktober

Flytter ind på hjørnet af Dronningens Tværgade og Store Kongensgade (nr. 49, 2. sal, nu nedrevet).

18. oktober

Særopførelse (måske "koncertopførelse") i Casinos regi af HCAs vaudevillebearbejdelse En Comedie i det Grønne, som oprindeligt blev skrevet til Det kgl. Teater (1840). Kun denne ene opførelse, men lanceres på ny nytårsaften 1848.

November

Udkommer eventyr i oversættelse ved James Burns: Tales for the Young. (London).

27. - 28. november

Udflugt til Roskilde på den nyligt åbnede jernbane (besøg i domkirken).

December

Udkommer i oversættelse ved Charles Boner: The Dream of Little Tuk and other Tales med ill. af grev Pocci. (forlaget Grant & Griffith, London). I løbet af 1847 har Charles Boner desuden udsendt to piratudgaver af sine egne HCA-oversættelser, nemlig Tales from Denmark og The Ugly Duck and other Tales.

December

Udkommer i Charles Beckwith Lohmeyers oversættelse A Christmas Greeting to my English Friends på Bentleys forlag, London.

16. december

Udkommer Ahasverus.

23. december

Med tog og dagvogn til Bregentved på julebesøg.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)