Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1846

Eventyrudgave på hollandsk
Gennembrud i England
Operaen Liden Kirsten
Selvbiografien færdigskrevet

1846: Eventyrudgave på hollandsk


Dette år

Udgives eventyrene første gang på hollandsk under titlen Sprookjes van Hans Christian Andersen.

5. januar

Sidder - i Berlin - for malerinden Caroline Bardua (oliemaleri).

6. januar

Udnævnes af kong Friedrich Wilhelm af Preussen til ridder af Den røde Ørn, 3. klasse.

7. januar

Videre fra Berlin over Halle, Naumburg og til Weimar, hvor han omfavnes og kysses af arvestorhertugen, der vil have ham til at forblive i Weimar altid. Arvestorhertugen ville gerne installere HCA som en ny "Goethe i Weimar". Lærer digteren Auerbach at kende (han er særlig begejstret for "Grantræet"). Ved et selskab d. 15., hvor storhertugen er til stede, læser HCA bl.a. "Klokken" højt og siger til storhertugen, at fyrsten deri (dvs. prinsen) er en hentydning til ham.

1846: Gennembrud i England


22. januar

Jenny Lind ankommer til Weimar og optræder både ved koncerter og hos arvestorhertugen (her er HCA i stiveste puds med trekantet hat og kårde). Frustrationerne i forholdet til Jenny gør ham helt syg.

Februar

Første engelske udgave af HCA-eventyr: på Chapman and Halls forlag i London udkommer 10 eventyr oversat af Mary Howitt og med 4 håndkolorerede illustrationer: Wonderful Stories for Children. By Hans Christian Anderson, [!] Author of 'The Improvisatore' etc. HCA havde korresponderet med Mary Howitt siden juli 1845, I et - dansksproget - brev til hende af 24. oktober 1845 siger han til hende om oversættelse af eventyrene, at

"paa Tydsk er Duften borte [...] det Egentlige, det som have givet Eventyrene en Slags Betydning i Danmark, det er den Maade de fortælles paa; det er ikke ret i nogen Tydsk Oversættelse. Gid det Engelske Sprog, og Deres Interesse, naadige Frue, forunde Dem det originale Præg i selve Formen".

Senere - umiddelbart før HCAs rejse til England - kom der misstemning mellem Mary Howitt og HCA angående rettigheder til at udgive hans værker i England.
Mary Howitts udgave af Wonderful Stories kom samme år i en amerikansk piratudgave i New York.

Februar

Udkommer Charles Boners oversættelse af HCA-eventyr på Joseph Cundalls forlag i London: A Danish Story-Book. With numerous illustrations by Count Pocci.

7. februar

Afrejse fra Weimar efter megen gensidig kyssen med arvestorhertugen, der vil have ham som ven for livet. Rejser over Jena til Leipzig, hvor han er til d. 20. Omgås i Leipzig flittigt Mendelssohn og hører ham ved private og offentlige musikarrangementer (hører bl.a. en opførelse af Wagners Tannhäuser-ouverture, som han begejstres for - mens publikum hysser - "der laae et heel Maleri deri", dagbogen d. 12.).
Opsøger Niels W. Gade, der siden september 1844 bor i Leipzig og er blevet Mendelssohns assistent og udset til at være hans efterfølger som leder af Gewandhausorkestret. Aftaler samarbejde med Gade om operaen Nøkken. HCA havde planer om at få denne opera opført først på et tysk teater og med Jenny Lind i et hovedparti.
HCA har på denne tid ikke mindre end 4 tilbud om udgivelse i Tyskland af hans samlede værker. Han forhandler nu i Leipzig med henh. Brockhaus og Lorck og beslutter sig for Lorck. Kontrakten mellem dem (dateret d. 19. februar 1846) går ud på, at HCA skal revidere de oversættelser, der lægges til grund for udgaven, samt levere en selvbiografi, "hvis Omfang overlades til Forfatteren".
For revisionen får HCA et honorar på 300 preussiske Thaler (400 rdl.) med halvdelen udbetalt til påsken 1847 og resten ved aflevering af revisionen af sidste bind. Desuden beregner HCA sig 3 Frederiksdorer pr. ark (i alt 17 ark) for den nye biografi (det bliver til 200 preussiske Thaler, dvs. ca. 270 rdl.), og skal have 10 frieksemplarer af Gesamt-udgaven plus ekstra frieksemplarer af biografien.
Udgaven, der kommer i to oplag (Lorck oplyser ikke HCA om oplagenes størrelse) bliver i første omgang - til 1848 - på 30 bind, men med opfølgninger frem til 1872 kommer den i alt op på 50 bind
I Leipzig omgås HCA også digteren Auerbach og opsøges af forskellige mindre poeter. Sidder (d. 19.) for Gustav Schlick, der tegner HCA til Illustrierte Zeitung.

20. februar

Rejser over Jena til Dresden. Omgås her bl.a. oberstinde, baronesse (som hun kaldte sig) Wilhelmine von der Decken, fru Serre og maleren J.C. Dahl. Sidder for maleren A. Grahl. Grahls oliemaleri bruges som forlæg for det billede af HCA, der pryder den tyske udgave af hans erindringer.
Er tilsagt til kongen (Friedrich August II) af Sachsen og lærer her også kongens broder (g.m. en tvillingesøster til dronningen af Preussen), digteren og Dante-oversætteren prins Johann at kende.

Marts

Udgave af Neue Märchen i oversættelse ved Heinrich Zeise og med illustrationer af Otto Speckter (forlaget Robert Kittler i Hamborg). Speckters illustrationer betegner HCA i et brev til Carl B. Lorck af 19. maj som "høist geniale".

1846: Operaen Liden Kirsten


Marts

HCAs sparekasseindestående er p.t. 300 rdl.

2. marts

Rejser fra Dresden til Prag (hvor han er 2.-5. marts og begynder at skrive på sin selvbiografi til den tyske udgave af de samlede skrifter) og videre derfra over Olmütz til Wien.

6. - 18. marts

I Wien. Bor på samme hotel som Georg Carstensen, Tivolis grundlægger, og omgås ham samt den danske legationssekretær i Wien, Melchior Grevenkop-Castenskiold, hos hvem han drikker kaffe hver morgen. Omgås digteren Castelli, der siden sidst er blevet ridder af Dannebrog, og hjælper ham med at oversætte "Den lille Pige med Svovlstikkerne". Møder digteren Johann Gabriel Seidl og opsøger Grillparzer. Hører Liszt spille (den ene streng springer efter den anden) og omgås ham privat.

18. marts

Med tog til Grätz. Videre derfra i vogn over bjergene til Laibach og Triest, hvor han er fra d. 20.-24. marts. Møder her en efterkommer af Leonora Christina og Corfitz Ulfeldt (grev Johann Nepomuk Waldstein-Wartenburg), der på sit ungarske gods har manuskripter ang. Leonora Christina og lover at sende HCA et manuskript.

19. marts

Premiere på lystspillet Hr. Rasmussen på Det kgl. Teater. Opføres kun denne ene gang.

24. marts

Med dampskibet Maria Dorothea fra Triest til Ancona, herfra med veturin til Rom. Rejsen foregår sammen med en ungarer og en østrigsk grev Paar, broder til den østrigske gesandt i København; østrigeren, der har rejst i Skandinavien, og ungareren irriterer HCA med at diskutere politik (kommentar hertil i dagbogen d. 28. marts: "Idee til et Eventyr om Frihed og Constitution i en Hønsegaard"). En polsk prinsesse rejser sammen med dem i en efterfølgende vogn, men HCA er ikke beæret over selskabet. Tværtimod må han tage kampen op med hende om at få værelser, når de kommer frem til overnatningsstederne, og han irriteres over altid at skulle vente på hende.
På grund af røvere er rejsefællerne bevæbnede, og undervejs ser de slaver og tilfangetagne røvere.

31. marts

Ankomst til Rom - et frydefuldt gensyn (dagbogen: "Grev Paar gik til Fruentimmer, jeg gik hjem i stille Lykke. Gud, gid jeg kunne velsigne Dig!"). HCA bliver i Rom 1 måned. Omgås bl.a. Ottilie von Goethe, en svigerdatter til digteren, og læser eventyr ved et selskab hos hende. Sidder for billedhuggeren Andreas Kolberg, der laver en buste af ham (dagbogen 27. april: for "materiel opfattet" - protesterer i 1864 (dagbogen af 22. september), da baronesse Christine Stampe vil bestille en afstøbning af busten, kalder den en karrikatur og "fatal") og for den hannoveranske ministerresident i Rom, August Kestner (en søn af Werthers Lotte, dvs. Charlotte Kestner), der tegner ham.

Foråret: (antagelig)

Udkommer en samling Gedichte von Andersen, oversat af Heinrich Zeise og med P.L. Møllers biografi over HCA fra Dansk Pantheon som indledning og et 8-strofet dedikationsdigt af signaturen H.B. til HCA (J.G. Naecks forlag, Kiel).

Maj

Udkommer Caroline Peacheys oversættelse af HCA-eventyr på William Pickerings forlag i London: Danish Fairy Legends and Tales.

1. maj

Fra Rom til Neapel sammen med grev Paar. Skriver her videre på sin biografi til Lorck. Udflugter til Sorrento, Capri, Herkulanum, Baiae og Portici. Indtrykkene fra Neapel under den overvældende varme inspirerer HCA til at påbegynde historien "Skyggen".

12. maj

Førsteopførelse (Det kgl. Teater) og udgivelse af Liden Kirsten, originalt, romantisk Syngestykke i een Act (musik af J.P.E. Hartmann, dansenes koreografi oprindeligt ved P. Larcher, senere ved August Bournonville). Opføres i alt 65 gange i HCAs tid.
Allerede i februar 1835 havde HCA indleveret stykket - der bygger på folkevisen "Herr Sverkel" - til teaterdirektionen, dengang med musik af Bredahl.

Juni

Udkommer en ny samling eventyr ved Charles Boner og med illustrationer af grev Pocci: The Nightingale, and other Tales på Joseph Cundall's forlag i London

19. juni

HCAs veninde fra ungdomsårene, Henriette (Jette) Hanck, dør.

1846: Selvbiografien færdigskrevet


23. juni

Afrejse fra Neapel med dampskibet Castor til Marseille, hvor HCA møder violinisten Ole Bull. Videre fra Marseille (d. 30.) over Arles til Nîmes, hvor han gør ophold (1. juli) for at besøge digteren og bageren Jean Reboul ("Jeg syntes hele Bager-Haandteringen her var en Maskerade", hedder det i dagbogen), ser på hans væg to billeder til Rebouls digt "Det døende Barn", en mulig inspiration (blandt flere) til HCAs "Historien om en Moder".

Juli

Ny oversættelse af Bilderbuch ohne Bilder ved G. von Leinburg (Frankfurt).

2. juli

Fra Nîmes til Cette, derfra med dampskib og trækbåd til Bezier, med diligence til Narbonne og over Perpignan til Vernet. I Vernet (med spasereture til byen Castel) 7.-13. juli. Samme vej tilbage, med tog fra Cette til Montpellier og Nîmes, herfra med diligence til Avignon. Herfra videre (20. juli) til Valence og med dampskib ad Rhônen til Lyon (hvor han skriver videre på biografien). Afrejse fra Lyon 25. juli til Geneve. Med dampskib til Vevey, kører til Chillon og med diligence over Fribourg til Bern (ankomst 30. juli). Udflugter i omegnen af Bern, skriver videre her på sin selvbiografi. Videre til Basel (3. august), med tog til Strassbourg og dampskib til Mainz og videre til St. Goar, tilbage igen til Mainz og med tog til Frankfurt (ankomst 10. august).

13. august

Sidder for den østrigske maler Johann Heinrich Schramm. Sender sin selvbiografi til Lorck.

15. august

Fra Frankfurt over Eisenach (vandring til Wartburg) og Erfurth til Weimar (ankomst 19. august). Indlogeres på Schloss Ettersburg hos storhertugen. Besøger Eckermann. Har svært ved at tro på varigheden af storhertugens overdrevne venskabsytringer, selv om denne er "billig" (dvs. rimelig; dagbogen af 23. august), når de snakker politik, dvs. om det dansk-tyske problem. Præsenteres på Schloss Belvedere for kong Willem II af Nederlandene.

3. september

Afrejse fra Weimar med ophold i Jena og Leipzig, over Hannover, Braunschweig og Bremen til Oldenburg.

18. september

Udnævnt til ridder af Dannebrog.

19. september - 4. oktober

I Oldenburg. Fra Oldenburg over Bremen og Hamborg til Kiel, hvor han besøger Hauch, som er professor ved universitetet dér. Med dampskibet Hekla tilbage (afrejse 12. oktober) til København.

14. oktober

Ankomst til København.

Efteråret

Jørgen Sonne tegner HCA til den frise, der skal smykke Thorvaldsen-museet udvendigt, og som forestiller Thorvaldsens modtagelse ved hjemkomsten til København.

Oktober

Udkommer den i Danmark bosatte englænder Charles Beckwith Lohmeyers oversættelse af En Digters Bazar på Bentleys forlag: A Poet's Bazaar. Lohmeyers bror var ansat på Bentley's forlag.

December

Udkommer der endnu en samling eventyr ved Charles Boner og med illustrationer af Otto Speckter o.a.: The Shoes of Fortune, and other Tales på forlaget Chapman and Hall, London.

24. december

Kører til Bregentved.

26. december

Udkommer Digte, gamle og nye.

31. december

Tilbage til København.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)