Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1845

Første bog på engelsk
Sommerrejsen
Af sted på Europa-rejse

Dette år

Udkommer Carsten Hauchs roman Slottet ved Rhinen, hvori en figur meget lig Andersen skildres som moden til en galeanstalt. Hauch har i årenes løb svinget en del i synet på HCA, men i disse år er Oehlenschläger og han - uofficielt - enige om at kritisere ham, til dels på grund af jalousi over HCAs internationale succes.

Dette år udkommer Henriette Hancks roman (her kaldet en novelle) Tante Anna på tysk med forord af HCA.

Dette år udkommer større udgaver af HCAs eventyr i Tyskland, bl.a. i Julius Reuschers oversættelse Märchen. Gesamtausgabe (1. bd., de to næste kommer 1846 og 1847) på Simions forlag i Berlin. Simion tilbyder HCA to louisdorer pr. ark i honorar for hans biografi, såfremt han vil udgive sine samlede skrifter hos ham. Også oversætteren Reuscher tilbyder HCA at udgive hans samlede skrifter.

Begyndelsen af året

Udkommer Improvisatoren på russisk, oversat af J.K. Grot.

1845: Første bog på engelsk


Februar

Udkommer Mary Howitts oversættelse af Improvisatoren på engelsk på Richard Bentleys forlag under titlen The Improvisatore, or, Life in Italy. Første bind indledes med en 37 sider lang biografi (op til 1835) over HCA skrevet af Mary Howitt på basis af Xavier Marmiers "Une vie de poète". HCAs første brev til Mary Howitt er på dansk, de nærmestfølgende på tysk. Mary Howitt havde oversat bogen efter en tysk oversættelse.
Mary Howitt's oversættelse af Improvisatoren udkommer umiddelbart efter i en amerikansk piratudgave i New York.

16. februar

Førsteopførelse på Det kgl. Teater af Lykkens Blomst. Eventyr-Comedie i to Acter (med musik af Rung). Opføres i alt 6 gange i HCAs tid.

22. februar

Bogudgave af Lykkens Blomst.

Marts

Trykkes sangen "Pandebeen, Øiesteen" i H.V. Kaalunds og Jul. Chr. Gersons Maanedsskrift for Børn, 1. bd., 1. hft.

26. marts

Førsteopførelse på Det kgl. Teater af Den nye Barselstue. Opføres i alt 61 gange i HCAs tid.
Samme dag får HCA for første gang besøg af kritikeren P.L. Møller.

7. april

Udkommer Nye Eventyr. Tredie Samling ("Elverhøi", "De røde Skoe", "Springfyrene", "Hyrdinden og Skorsteensfeieren", "Holger Danske").

Denne dag tager HCA mod til sig og beder kongen om en forøgelse af sin årlige ydelse, der er på 400 rdl.

8. april

Hører, at kongen har bevilget ham yderligere 100 Specier (200 rdl.) årligt.
Samme dag sidder HCA for maleren J.V. Gertner.

10. og 15. maj

Sidder for maleren og litografen E.D. Bærentzen. Dette portræt kommer i de følgende år i 13 forskellige udgaver, bl.a. bruges det 1846 i den engelske udgave af En Digters Bazar. Bærentzen selv anvender det i sit portrætgalleri Dansk Pantheon.

19. maj

Får kl. 01.30 brev fra Jonas Collin, at hans kone ligger for døden. Tilkaldes i brevet - som "barn af huset" - til dødslejet og løber straks hen til Collins.

21. maj

Henriette Collin dør.

Juni

"Klokken" udkommer i Maanedsskrift for Børn med illustration af Lehmann. Denne historie er HCAs sidste utvetydige bekendelse til romantikken inden for "den lille genre".

1845: Sommerrejsen


1. juni

Tager af sted på sommerrejse til Nysø (med besøg på Vemmetofte. Er stærkt irriteret på baronesse Stampe og skændes med hende), videre d. 15. til Bregentved, videre d. 24. over Vordingborg til Corselitze (hører her, at dampskibet Caroline Amalie, som han 1. juni sejlede med fra København til Kallehave, er sunket), derfra 6. juli til Ingemanns i Sorø (besøger Hauchs og Oehlenschlägers), derfra d. 11. til Glorup (ankomst d. 12., under opholdet her besøg på Mullerup og Broholm og visit i Svendborg), d. 27. juli til Odense, hvor han er til taffel hos kronprinsen, videre over Middelfart, Snoghøi og Horsens til Skanderborg til afsløring af mindestøtte for Fr. VI (HCA træffer Chr. VIII der), tager med Studentersangforeningen videre til Århus, hvor han besøger tidsskriftudgiveren A.F. Elmquist.

22. juni

Modtager pr. brev P.L. Møllers biografi over ham (en artikel til Dansk Pantheon samme år) til udtalelse inden trykningen.

Ca. 1. august

Udkommer en samlet udgave i 3 bind på engelsk ved Mary Howitt af Kun en Spillemand og O.T. uden angivelse af HCAs navn: Only a Fiddler; and O.T., or, Life in Denmark. By the Author of the Improvisatore, or, Life in Italy. Richard Bentley's forlag i London. HCAs navn nævnes ikke i nogen af disse tre bind.

2. august

Sejler fra Århus til København med dampskibet Hertha og ankommer samme dag.

20. august

Trykkes mindedigt af HCA over grev Conrad Rantzau til Breitenburg (Berlingske Tidende).

25. august

Kører til Bregentved (herfra visit på Turebyholm), tilbage igen d. 31.

September

Ny, udvidet (fra 20 til 31 aftener) udgave af Bilderbuch ohne Bilder, den 6. udgave siden 1841. Denne udvidede udgave ser endda - i samme oversættelse, nemlig ved Julius Reuscher - dagens lys på to forskellige berlinske forlag, henholdsvis C.A. Wolff og C.H. Schultze.
Denne bog, der aldrig har vakt den store opmærksomhed i Danmark, er en af HCAs helt store successer på det tyske bogmarked.

25. september

Jenny Lind kommer til København. HCA er meget sammen med hende frem til hendes afrejse d. 22. oktober. Så godt som hver dag under hendes ophold rummer HCAs almanak optegnelser om hende. Han gør sig forhåbninger trods bedre viden. Frustrationerne gør, at han føler sig "sjælesyg" (almanakken d. 20. oktober "Hun drak min Skaal som hendes Broder" (almanakken d. 21.).

19. oktober

Står model for maleren J.V. Gertner. Portrættet kendes som en radering, der viser HCA stående og med hat og stok.

1845: Af sted på Europa-rejse


Rejser HCA af sted på en næsten et-årig udenlandsrejse. Først til Glorup (1.-10. november), derfra over Odense, Assens og Åbenrå til Gråsten (Gravensten), hvor han er 12.-21. november som gæst hos hertug Christian August af Augustenborg. Forstemmes af de politiske diskussioner.

19. - 21. november

Sidder for maleren Carl Hartmann til akvarel-portræt. Hartmann havde dog allerede d. 13., dagen efter HCAs ankomst, lavet en blyantstegning af ham, og inden HCAs ophold på Gråsten er slut, når Hartmann at lave yderligere 4 blyantstegninger af HCA samt et gruppeportræt (også blyantstegning), hvor HCA ses læsende op for den augustenborgske hertugfamilie (hertug Christian August af Augustenborg, prinsesse Louise Augusta, prins Frederik, hertuginde Louise Sophie og prinsesse Amalie; på tegningen ses desuden to ikke-identificerede damer).

22. november

Fra Gråsten til Hamborg, hvor han besøger sin illustrator, Otto Speckter (hvis tegninger han er meget tilfreds med). Videre d. 27. til Oldenborg, hvor han er hyppig gæst hos storhertug August.

December

"Den lille Pige med Svovlstikkerne" (skrevet på Gråsten) udkommer i Dansk Folkekalender for 1846 med illustrationer af J.Th. Lundbye.

17. december

Videre over Hannover, Braunschweig og Magdeburg til Berlin (ankomst d. 19.). Besøger her Alexander von Humboldt, minister Friedrich Karl von Savigny og oversætteren Julius Reuscher, hilser igen på lyrikeren Geibel og Bettina von Arnim. Er gentagne gange sammen med brødrene Grimm, diskuterer eventyr i almindelighed med Jacob og taler med Wilhelm om sine egne. Wilhelm Grimm holder især af "Grantræet".
Til taffel hos Fr. Wilhelm IV af Preussen. Kongen kender Kun en Spillemand, ikke eventyrene, men fortæller HCA, at han under sit besøg i København straks havde spurgt efter ham.
HCA er det store trækplaster i det berlinske selskabsliv - og han ved det selv og gør sig kostbar. Hos flere kunstnere og kulturpersonligheder har man indbudt folk til at komme og møde HCA, men han udebliver fra selskabet. Malerinden Caroline Barduas søster, Wilhelmine, har i sin dagbog noteret:

"Digteren Andersens Nærværelse sætter hele Selskabet fra Hoffet og nedefter i Bevægelse - han er Dagens Løve".

Wilhelmine Bardua har i dagbogen beskrevet HCA som "overordentlig talende og ledsagede sin Tale med livlige Fagter" og siger, at han "ser temmelig godt ud".
HCA er hovedsageligt kommet til Berlin for at være sammen med Jenny Lind, men allerede inden de mødes noterer han i dagbogen d. 19: "Jeg elsker hende ikke, som man maa, føler jeg nok", hvormed han mener, at han bedre kan drømme om hende end gøre tilnærmelser konkret. Under opholdet skifter han mellem at være rasende på hende og sige til sig selv, at han ikke elsker hende mere, og sværme omkring hende.
Til middag hos Jenny Lind nytårsaften med juletræ til ære for HCA, som hun gentagne gange under deres samvær i Berlin har sat på plads ved at kalde ham "et Barn" og "et godt Menneske" (dagbogen bl.a. d. 26 og 31.). Opskræmmes begge af at høre et C fra klaveret, uden at det er blevet rørt. (HCA ængstelig for at skulle se afdøde og har derfor ønsket sig, at de skulle give sig til kende som toner). Sidder 29. december og 2. januar for en (ubenævnt) maler.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)