Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1845


Ca. 1. august

Udkommer en samlet udgave i 3 bind på engelsk ved Mary Howitt af Kun en Spillemand og O.T. uden angivelse af HCAs navn: Only a Fiddler; and O.T., or, Life in Denmark. By the Author of the Improvisatore, or, Life in Italy. Richard Bentley's forlag i London. HCAs navn nævnes ikke i nogen af disse tre bind.

2. august

Sejler fra Århus til København med dampskibet Hertha og ankommer samme dag.

20. august

Trykkes mindedigt af HCA over grev Conrad Rantzau til Breitenburg (Berlingske Tidende).

25. august

Kører til Bregentved (herfra visit på Turebyholm), tilbage igen d. 31.

September

Ny, udvidet (fra 20 til 31 aftener) udgave af Bilderbuch ohne Bilder, den 6. udgave siden 1841. Denne udvidede udgave ser endda - i samme oversættelse, nemlig ved Julius Reuscher - dagens lys på to forskellige berlinske forlag, henholdsvis C.A. Wolff og C.H. Schultze.
Denne bog, der aldrig har vakt den store opmærksomhed i Danmark, er en af HCAs helt store successer på det tyske bogmarked.

25. september

Jenny Lind kommer til København. HCA er meget sammen med hende frem til hendes afrejse d. 22. oktober. Så godt som hver dag under hendes ophold rummer HCAs almanak optegnelser om hende. Han gør sig forhåbninger trods bedre viden. Frustrationerne gør, at han føler sig "sjælesyg" (almanakken d. 20. oktober "Hun drak min Skaal som hendes Broder" (almanakken d. 21.).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)