Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1845

Sommerrejsen

7. april

Udkommer Nye Eventyr. Tredie Samling ("Elverhøi", "De røde Skoe", "Springfyrene", "Hyrdinden og Skorsteensfeieren", "Holger Danske").

Denne dag tager HCA mod til sig og beder kongen om en forøgelse af sin årlige ydelse, der er på 400 rdl.

8. april

Hører, at kongen har bevilget ham yderligere 100 Specier (200 rdl.) årligt.
Samme dag sidder HCA for maleren J.V. Gertner.

10. og 15. maj

Sidder for maleren og litografen E.D. Bærentzen. Dette portræt kommer i de følgende år i 13 forskellige udgaver, bl.a. bruges det 1846 i den engelske udgave af En Digters Bazar. Bærentzen selv anvender det i sit portrætgalleri Dansk Pantheon.

19. maj

Får kl. 01.30 brev fra Jonas Collin, at hans kone ligger for døden. Tilkaldes i brevet - som "barn af huset" - til dødslejet og løber straks hen til Collins.

21. maj

Henriette Collin dør.

Juni

"Klokken" udkommer i Maanedsskrift for Børn med illustration af Lehmann. Denne historie er HCAs sidste utvetydige bekendelse til romantikken inden for "den lille genre".

1845: Sommerrejsen


1. juni

Tager af sted på sommerrejse til Nysø (med besøg på Vemmetofte. Er stærkt irriteret på baronesse Stampe og skændes med hende), videre d. 15. til Bregentved, videre d. 24. over Vordingborg til Corselitze (hører her, at dampskibet Caroline Amalie, som han 1. juni sejlede med fra København til Kallehave, er sunket), derfra 6. juli til Ingemanns i Sorø (besøger Hauchs og Oehlenschlägers), derfra d. 11. til Glorup (ankomst d. 12., under opholdet her besøg på Mullerup og Broholm og visit i Svendborg), d. 27. juli til Odense, hvor han er til taffel hos kronprinsen, videre over Middelfart, Snoghøi og Horsens til Skanderborg til afsløring af mindestøtte for Fr. VI (HCA træffer Chr. VIII der), tager med Studentersangforeningen videre til Århus, hvor han besøger tidsskriftudgiveren A.F. Elmquist.

22. juni

Modtager pr. brev P.L. Møllers biografi over ham (en artikel til Dansk Pantheon samme år) til udtalelse inden trykningen.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1845 – 1850 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. III af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)