Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1844

Venskabet med Henrik Stampe

1844: Venskabet med Henrik Stampe


Januar - marts

Venskabet med Henrik Stampe udvikler sig hurtigt til et tæt og lidenskabeligt forhold med op- og nedture. Dagbøger mangler for denne periode. I almanakken findes notitser som "min elskede Henrik" (27. december 43) og "var hos H. han siden hos mig, han kjælede for mig" (4. marts 44).
Fra disse første måneder af året må et brev stamme, som findes i Collinske brevsaml. (XVII, H. 32, nr. 588):

"Min elskede Henrik! / Det er underligt at jeg skriver dig til, da jeg, hvad Øieblik jeg vil kan være hos dig, tale med dig, trykke din Haand, men - jeg i det mindste, taler bedre paa Papiret, der bindes jeg ikke ved tusinde smaa Hensyn, som Ansigt til Ansigt, selv hos dig! - Jeg har tidt hørt sige om Engelændere at de have Spleen, jeg veed kun om denne Sygdom at det er en Særhed, men dog en Sørgmodighed, hvori de ofte røve sig Livet, jeg lider af Noget, ganske som denne; derfor var jeg i Dag saa lidt elskværdig mod dig, kunde blive utaalmodig ved at vente, hvor jeg kunde gjøre dig en Tjeneste, dig, som jeg troer jeg i mangt et Øieblik kunde være stemt at give mit Liv. - "Udtal dig for mig!" siger du tidt, ja, det er det jeg vil, det jeg i denne Aften, eensom, som altid, maa gjøre".

Almanakken for de første måneder af 1844 er særdeles kryptisk med et væld af signaturer i stedet for navne. Jalousi, vrede, desperation, sanselighed kombineret med bekymringer over penissmerter (antagelig på grund af onani) og frygt for at blive gal (sikkert igen onanien, som man dengang troede kunne føre til sindssyge) præger i denne periode almanakoptegnelserne.

14. februar

Opføres på Det kgl. Teater Kongen drømmer. Originalt romantisk Drama i een Act. Musiken componeret af Hr. Syngemester Rung. Indleveret og derefter udgivet anonymt. Opføres i alt 14 gange i HCAs tid.

22. februar

Kongen drømmer udgivet i bogform. I brev af 25. februar til Jette Wulff morer HCA sig over de mange gætterier omkring, hvem der kan være stykkets forfatter:

"et lille Stykke "Kongen drømmer" gjør stor Lykke; der er en evig Gjætten paa hvem Forfatteren er, da det skal være politisk [...] Der udtaler sig i Stykket en stor Vrede mod den danske Adel".

3. marts

Udkommer "Sange af Vaudevillen: "Fuglen i Pæretræet""i Ny Portefeuille.

24. marts

Thorvaldsen dør i Det kgl. Teater under ouverturen inden opførelsen af Halms romantiske drama Griseldis. HCA havde netop spist middag sammen med Thorvaldsen og Oehlenschläger hos Stampes. HCA erfarer dødsfaldet næste dag og chokeres stærkt.

26. marts

Skriver sang til Thorvaldsens begravelse.

30. marts

Til Thorvaldsens begravelse.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)