Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1844

På ferie med kongeparret
Eventyr og skuespil

24. juni

Ankomst til Weimar. Træffer her personer fra Goethes kreds: kansler Friedrich von Müller og Goethes sekretær Eckermann. Desuden forfatterinden Amalie Freiherrin von Gross (pseud. Amalie Winter), der havde tilrettelagt Nur ein Geiger (Kun en Spillemand) som folkebog. Inviteres af baron Carl Olivier von Beaulieu-Marconnay til at bo en uge hos denne.
Indføres hos storhertugparret (storhertuginden er søster til den russiske zar) og lærer den unge arvehertug Carl Alexander at kende på dennes slot Ettersburg (Carl Alexander, som HCA slutter venskab med, er barnebarn af den storhertug Carl August, som Goethe blev opdrager for og minister hos).

1. juli

Afrejse fra Weimar til Jena, herfra med tog til Leipzig og Dresden.

3. - 21. juli

I Dresden med afstikkere til Tharandt og major Serres gods Maxen (bor her 13.-17.).

4. juli

Møder HCA i Dresden J.C.Drewsen og frue og hører af dem, at Henrik Stampe for en uge siden er blevet forlovet med Adolph Drewsens og Ingeborg Collins datter Jonna. "Løgn er det" (dagbogen).

15. juli

Tegnes af den østrigske maler, Arthur Freiherr von Ramberg (portrættet bruges af forlæggeren Lorck til Illustrierte Zeitung og optræder i flere tyske HCA-udgaver).

21. juli

Tegnes af malerinden Julie Gräfin von Egloffstein, der trætter ham ved sin begejstring for ham, ikke mindst da han også bliver tvunget til at læse søsterens poesier. Søsteren, Caroline, er hofdame hos storhertuginde Maria Pavlovna af Sachsen-Weimar.

22. juli

Besøger HCA komponisten Carl Maria Weber (hos hvem han træffer Lorck) og er til aftenselskab hos Schumann.

23. juli

Til middag hos forlæggeren Brockhaus. Samme dag afrejse til Halle, hvor han besøger forfatteren og litteraturhistorieprofessoren Robert Prutz. Videre til Berlin.

25. - 31. juli

I Berlin. Opsøger d. 26. eventyrudgiveren og filologen Jacob Grimm, der aldrig havde hørt om HCA! Om aftenen sammen med filosoffen Schelling og dennes datter hos Henrik Steffens. Får d. 30. besøg af naturforskeren Alexander von Humboldt og komponisten Meyerbeer.
Besøger d. 31. Goethes gamle veninde, forfatterinden Bettina von Arnim (f. Brentano, søster til den romantiske digter Clemens von Brentano og gift med dennes ven digteren Achim von Arnim). Hun

"sagde mig at Kongerne læste mine Eventyr og havde godt deraf, de fik dog [dvs. på den måde] Sandheden at vide" (dagbogen).
Møder om aftenen på vej til et selskab to danske håndværkere, der fortæller, "at de og flere af deres i Søndags havde drukket min Skaal i Potsdam, jeg var ganske bevæget derover"
(dagbogen af 31. juli).

1844: På ferie med kongeparret


1. august

Fra Berlin til Stettin og videre derfra med dampskib til København.

3. august

Ankomst til København.

12. august

Afrejse om aftenen med destination Glorup. Sejler d. 13. over bæltet for første gang med dampskibet Frederik Carl Christian. Bor på Glorup fra d. 13.-27. med en enkelt visit på Lykkesholm. Inviteres af dronning Caroline Amalie til at opholde sig hos hende og Christian VIII på Føhr.

27. august

Tager først til Odense og besøger her bl.a. familien Hanck. Videre herfra med diligence til Assens. Efter 3 timer i storm på Lillebælt til Årøsund og over Flensborg til Dagebüll og derfra til Føhr.

29. august

Ankomst til Føhr, hvor også hertugen af Augustenborg og C. Rantzau-Breitenburg er. Fortæller eventyr for henh. dronningen, kongen og hoffet. Er med på udflugter til Oland og Amrom.

5. september

Dagen fejres som 25-års dag for HCAs ankomst til København. Chr. VIII lykønsker ham og taler med ham om hans berømmelse i Tyskland. Kongen forhører sig om hans indtægter og lader skinne igennem, at han er stemt for at forhøje hans årlige understøttelse, men HCA undser sig ved at slå til.
I samtalen med Chr. VIII oplyser HCA, at hans forlægger (Reitzel) afregner 12 rdl. med ham pr. ark (dvs. 16 sider) for bøgerne.

9. september

Afrejse fra Føhr. Tager over Flensborg og Sønderborg til Augustenborg.

11. september

Ankommer til Augustenborg. Under sit ophold her føler HCA sig indimellem ubehageligt berørt af politiske diskussioner (om det Slesvig-Holstenske spørgsmål) og hører om politiske/nationale optøjer. Statholderen prins Frederik af Nør besøger (21.-25.) Augustenborg, mens HCA er der.

1844: Eventyr og skuespil


29. september

Afrejse fra Augustenborg. Over Svendborg til Kallehave og videre med vogn til København.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)