Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1843

Europa-rejse
Gensyn med Riborg Voigt

1843: Europa-rejse


2. januar

Retur til København.

24. januar

Modtager en guldmedalje fra den svenske konge (fortjenstmedalje med Karl XIV Johans portræt).

Januar - februar: (antagelig)

Udkommer Eines Dichters Bazar oversat af W.C. Christiani hos forlaget Eduard Kummer i Leipzig. Om denne udgave siger HCA i et brev til Lorck af 9. april 1847: "som Christianis er, kan ikke een Side bruges".
Bogen udgives også hos Vieweg und Sohn i Braunschweig (her oversat af professor i tysk ved Københavns Universitet N.C.L. Abrahams), som også tager den med i et nyt projekt: inden for rammerne af en serie, der hedder Bibliothek ausgewählter Romane des Auslandes påbegynder forlaget en udgivelse af HCAs Sämmtliche Werke, der undervejs skifter titel til Sämmtliche Schriften. Projektet standser i 1846 - det er dog kommet i to oplag - og kommer kun til at rumme En Digters Bazar, Improvisatoren og Kun en Spillemand.

30. januar

Afrejse fra København. Turen går over Årøsund og Itzehoe til Breitenburg.

2. - 19. februar

Ophold hos Rantzau på Breitenburg.

"Jeg boer smukt og godt; har en stor Sal med prægtige Kobberstykker, et Par Lehnstole, Sopha og en dygtig Kakkelovn; et hyggeligt Soveværelse med Gulvtæppe og god Opvartning. Klokken 9 drikker jeg min Kaffe hos mig selv, Klokken 12 spise vi samlede Frokost, 4 1/2 er det Middag og Kl 8 Thee, efter denne læser en Hr Timmermann høit i Fjeldings Thom-Jones; jeg spadserer een Time hver Formiddag i Haven og langs Støren, denne er for Øieblikket meget høi, Vandet staaer over alle Engene"
(brev af 4. februar til Edvard Collin).

20. februar

Til Hamborg, hvor han bor hos grev Julius Holck. Tager under opholdet her kontakt til tegneren Otto Speckter og drøfter samarbejde med ham om en illustreret udgave af eventyrene.

25. februar

Afrejse fra Hamburg. Over Bremen, Osnabrück, Münster til Düsseldorf. Videre derfra til Köln. Fra Köln med tog til Aachen. Fra Aachen til Liège og derfra med tog til Bruxelles (ankomst 3. marts).

7. marts

Afrejse fra Bruxelles med tog til Mons. Derfra videre med diligence til Paris.

8. marts - 8. april

I Paris. Af de danske her omgås han bl. a. Frederik Læssøe (kaptajn, faldt ved Isted), politikerne Orla Lehmann og A.F. Krieger. Aftaler med Lehmann, at de skal omgås mere hjemme i København, end tilfældet havde været tidligere. Omgås desuden Marmier, Alexandre Dumas d. æ. og besøger Heinrich Heine (26. marts, 6. april og 5. maj). Heine har læst Improvisatoren og kalder HCA "ein wahrer Dichter".
Sammen med Dumas besøger han skuespillerinden Rachel bag scenen og ser hende senere spille. Er 27. april til aftenselskab hos hende. Besøger Victor Hugo (10. april og 30. april), som han finder meget ældet siden besøget hos ham for 10 år siden. Besøger pianisten Kalkbrenner, billedhuggeren David (to gange, 2. gang forærer David ham en række kobberstik med gengivelser af hans arbejder), forfatterne Alfred de Vigny (2 gange) og Lamartine. Køber musik med hjem fra Paris til Musikforeningen.

20. april

Agnete og Havmanden opført på Det kgl. Teater og udhysset. HCA læser om det d. 24. og får brev om det d. 26., og det giver anledning til stor bitterhed hos ham mod Danmark. Stykket opnår kun 2 opførelser.

8. maj

Afrejse fra Paris til Strassbourg, derfra 11. maj ad Rhinen til Mannheim og herfra med tog til Heidelberg (11. maj, får her hele to nysudkomne tyske udgaver af Bazaren i hænde, forlæggerne Viewegs og Christianis), tilbage igen dagen efter med tog til Mannheim, fra Mannheim ad Rhinen til Mainz, derfra med tog til Frankfurt.

13. maj

Ankomst til Frankfurt. Træffer her den danske gesandt ved forbundsdagen i Frankfurt, lyrikeren, geheimekonferensråd Fr. baron von Pechlin.

16. maj

Fra Frankfurt over Mainz, Wiesbaden, Bingen, St. Goar (hvor HCA 18. maj besøger digteren Ferdinand Freiligrath (en af Det unge Tysklands radikale lyrikere), som er begejstret for HCAs tre romaner og for "Den lille Havfrue" og fortæller ham, at han "var i Tyskland den mest ansete digter", dagbogen), videre over Koblenz, Bonn (hvor han besøger digteren Ernst Moritz Arndt 19. maj og hos ham træffer lyrikeren Emanuel Geibel), Köln, Düsseldorf, Münster, Oldenburg, Hamborg (hvor HCA d. 30. maj besøger digteren K.Fr.Th. Lobedanz), videre 2. juni over Itzehoe til Breitenburg.

2. - 13. juni

På Breitenburg. Derfra til Kiel og fra Kiel med dampskibet Christian VIII til København.

1843: Gensyn med Riborg Voigt


15. juni

Hjemkomst til København.

23. juni

Til Ingemanns i Sorø, besøger her også Hauchs. Videre 27. juni til Korsør og derfra d. 28. til Odense og Langesø. Bor på Langesø fra d. 28. juni til 7. juli med udflugter til Middelfart og Hindsgavl og til Odense. Kører 7. juli over Odense til Hvidkilde, herfra d. 8. til Holstenshus, hvor han ved en folkefest d. 9. træffer Riborg Voigt med mand og børn. Videre til Fåborg (Voigts) og herfra til Glorup, hvor han bor fra d. 10.-31. juli med udflugter til Holstenshus, Voigts i Fåborg, Hvidkilde. Rejser fra Glorup d. 31. over Ringsted til Bregentved (ankomst 1. august), rejser herfra igen 14. august over Køge til København.

15. august

Til Tivolis åbning. Inspireret af kineserierne her går HCA - ved et senere besøg d. 11. oktober - hjem og skriver "Nattergalen" (i løbet af to dage).

16. august

I anledning af et forslag om, at HCA skulle ledsage Thorvaldsens datter, Elisa Paulsen (der just var blevet enke) og barnebarn (den da niårige Alberto) på en rejse tilbage til Italien, HCA ovenikøbet i rolle som "lærer" for drengen, skriver HCA dags dato til Jonas Collin, opbragt over den ydmygende situation, han føler sig i set i relation til fædrelandet og sammenlignet med sin status i Tyskland: "For Tydskerne er jeg den bekjendteste og meest anseete Poet de Danske nu har, hvad Plads der egentlig tilkommer mig er her ikke Stedet at afhandle [HCA indskyder denne bemærkning for at afværge en protest fra Jonas Collin og familien Collin, der ikke vil anerkende en sådan vurdering af ham], men for Tydskerne vilde det vel see lidt fattigt ud at jeg travede igjennem deres Land, som Lærer hos en lille Dreng [...] jeg føler en Uvillie mod mit Fædreland, en Uvillie der næsten er ligesaa stor som den man viser mig her, som Digter. - For Dem kan jeg ærligt udtale mig, jeg synes at Danmark, saaledes som det aabenbarer sig i Kjøbenhavn og det er dog Hjertet, er et Land hvor Folket er smaa "Corsar Børn" [refererer til M.A. Goldschmidts satiriske oppositionsblad Corsaren], det lever kun for at see Smaaligheder og Feil hos enhver fremtrædende Personlighed. -"

24. august

Til Bregentved. Tilbage igen 27. august.

9. - 20. august

Jenny Lind i København. HCA sammen med hende næsten daglig privat og til hendes optræden. Stærkt forelsket i hende.

11. november

Udkommer Nye Eventyr, 1. Samling. ("Engelen", "Nattergalen", "Kjærestefolkene", "Den grimme Ælling"). 1. oplag, der var på 850 eks., blev udsolgt med det samme. 2. oplag, igen på 850 eks., kom i december samme år; 3. oplag 1847.
Om eventyrheftet siger HCA i et brev af 10. december 1843:

"Disse Eventyr ere blevne optagne med udeelt Bifald, ingen af alle mine Bøger have hjemme gjort en saadan Lykke, alle Blade rose dem, alle Folk læse dem og det ikke laant hos Naboens Naboe, men de kjøbes! jeg bliver erkjendt, som den første [bedste] Eventyr Fortæller - kort, jeg har denne Gang Grund til at være meget tilfreds med Publicum! Det fornøier mig, det er godt at have lidt Renomée at slide paa, thi der kommer nok en Leilighed, hvor jeg kommer i slem Sø igjen, saa har man dog en Bræt at holde sig ved". Og han tager temaet op igen d. 18. dec. i brev til samme: "Bogen er som røget af! alle Blade rose den, Alle læse den! ingen af mine Bøger synes saaledes at skattes, som disse Eventyr!

17. november

Afrejse til Nysø (ankomst d. 18.), hvor Thorvaldsen er. Afstikkere til Jungshoved og Lindersvold. I denne tid mere og mere optaget af forholdet til den jurastuderende baron Henrik Stampe, søn af besidderen af Nysø. HCA havde nærmest "arvet" ham fra Jette Wulff, mens hun var på rejse til Portugal for at besøge brødrene O'Neill.

5. december

Tilbage til København.

11. december

Dus med Henrik Stampe.

20. december

Nye Eventyr meldes udsolgt.

21. december

Med dagvogn til Køge, derfra hentet til Bregentved. Tilbage til København d. 30.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)