Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1843


11. november

Udkommer Nye Eventyr, 1. Samling. ("Engelen", "Nattergalen", "Kjærestefolkene", "Den grimme Ælling"). 1. oplag, der var på 850 eks., blev udsolgt med det samme. 2. oplag, igen på 850 eks., kom i december samme år; 3. oplag 1847.
Om eventyrheftet siger HCA i et brev af 10. december 1843:

"Disse Eventyr ere blevne optagne med udeelt Bifald, ingen af alle mine Bøger have hjemme gjort en saadan Lykke, alle Blade rose dem, alle Folk læse dem og det ikke laant hos Naboens Naboe, men de kjøbes! jeg bliver erkjendt, som den første [bedste] Eventyr Fortæller - kort, jeg har denne Gang Grund til at være meget tilfreds med Publicum! Det fornøier mig, det er godt at have lidt Renomée at slide paa, thi der kommer nok en Leilighed, hvor jeg kommer i slem Sø igjen, saa har man dog en Bræt at holde sig ved". Og han tager temaet op igen d. 18. dec. i brev til samme: "Bogen er som røget af! alle Blade rose den, Alle læse den! ingen af mine Bøger synes saaledes at skattes, som disse Eventyr!

17. november

Afrejse til Nysø (ankomst d. 18.), hvor Thorvaldsen er. Afstikkere til Jungshoved og Lindersvold. I denne tid mere og mere optaget af forholdet til den jurastuderende baron Henrik Stampe, søn af besidderen af Nysø. HCA havde nærmest "arvet" ham fra Jette Wulff, mens hun var på rejse til Portugal for at besøge brødrene O'Neill.

5. december

Tilbage til København.

11. december

Dus med Henrik Stampe.

20. december

Nye Eventyr meldes udsolgt.

21. december

Med dagvogn til Køge, derfra hentet til Bregentved. Tilbage til København d. 30.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)