Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1843


15. august

Til Tivolis åbning. Inspireret af kineserierne her går HCA - ved et senere besøg d. 11. oktober - hjem og skriver "Nattergalen" (i løbet af to dage).

16. august

I anledning af et forslag om, at HCA skulle ledsage Thorvaldsens datter, Elisa Paulsen (der just var blevet enke) og barnebarn (den da niårige Alberto) på en rejse tilbage til Italien, HCA ovenikøbet i rolle som "lærer" for drengen, skriver HCA dags dato til Jonas Collin, opbragt over den ydmygende situation, han føler sig i set i relation til fædrelandet og sammenlignet med sin status i Tyskland: "For Tydskerne er jeg den bekjendteste og meest anseete Poet de Danske nu har, hvad Plads der egentlig tilkommer mig er her ikke Stedet at afhandle [HCA indskyder denne bemærkning for at afværge en protest fra Jonas Collin og familien Collin, der ikke vil anerkende en sådan vurdering af ham], men for Tydskerne vilde det vel see lidt fattigt ud at jeg travede igjennem deres Land, som Lærer hos en lille Dreng [...] jeg føler en Uvillie mod mit Fædreland, en Uvillie der næsten er ligesaa stor som den man viser mig her, som Digter. - For Dem kan jeg ærligt udtale mig, jeg synes at Danmark, saaledes som det aabenbarer sig i Kjøbenhavn og det er dog Hjertet, er et Land hvor Folket er smaa "Corsar Børn" [refererer til M.A. Goldschmidts satiriske oppositionsblad Corsaren], det lever kun for at see Smaaligheder og Feil hos enhver fremtrædende Personlighed. -"

24. august

Til Bregentved. Tilbage igen 27. august.

9. - 20. august

Jenny Lind i København. HCA sammen med hende næsten daglig privat og til hendes optræden. Stærkt forelsket i hende.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)