Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1842

Halvsøsteren

1842: Halvsøsteren


2. februar

Admiral Wulff dør i en droske på vej hjem fra teatret. HCA skriver et mindedigt over Wulff, som sønnen Christian optager i en udgave af faderens Poetiske Arbeider, udgivne efter hans Død 1844.

8. februar

Får brev fra sin halvsøster, Karen. Sender brev til hende d. 11. og får besøg af hendes samlever, Kaufmann, d. 12. Giver ham 4 rdl.

29. marts

Overværer (det fremgår ikke helt klart af dagbogen) premieren på Bournonvilles ballet Napoli og er hjemme hos Bournonville bagefter.
Skriver dagen efter et digt til Bournonville og sætter det i avisen Fædrelandet. Ser Napoli (igen?).

31. marts

Får et digt til tak af Bournonville og drikker dus med ham. Er samme dag sammen med pianistinden Clara Wieck, der spørger HCA fra sin mand (Robert Schumann), om han må dedicere HCA sine kompositioner til hans digte.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)