Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1842

Bekendtskab med P.L. Møller

30. juni

Sommerrejse til sjællandske og fynske herregårde. Bor på Gisselfeldt, Bregentved, tilbage igen til Gisselfeldt, hvor han præsenteres for den augustenborgske hertugfamilie (Christian August og Louise Sophie, hun er født Danneskiold-Samsøe fra Gisselfeldt, med døtrene Louise Augusta og Caroline Amalie). Inviteres af hertugparret til at komme til Augustenborg.
Udflugter til Jomfruens Egede, Turebyholm, Holmegaards Glasværk, Vemmetofte og Vallø.
Fra det første ophold på Gisselfeldt fortæller HCA i brev af 2. juli til Edvard Collin:

"Jeg har et smukt lyst Værelse i Stue-Etagen med en smuk Udsigt, en kongelig Opvartning, der gaaer saa vidt at Tjeneren [...] siger om Aftenen naar han har lyst mig paa mit Værelse, "underdanigst god Nat"".

Modtager på Gisselfeldt et brev (12. juli) med en ring fra kongen. Det er en brilliantring med en rubin i midten og 30 små diamanter omkring.
I dagene på Bregentved føler han sig som indesluttet i Den blå Grottes feverden, hvor kritikken udefra kun når ham som svage dønninger. Plages ellers her både af sine tænder og af seksuelle kvaler. Om de sidste skriver han i dagbogen af 11. juli:

"Sandselig stemt, en Lidenskab i Blodet der næsten var dyrisk, en vild Trang efter en Qvinde for at kysse og omfavne, ganske som da jeg var i Syden".

Videre på sommerrejsen til Glorup på Fyn og herfra besøg på nabogården Rygaard samt udflugter til Lykkesholm, Egeskov, Hesselagergård og Broholm.

4. juli

Ved en af teatrets sommerforestillinger førsteopføres HCAs Fuglen i Pæretræet, dramatisk Spøg i I Akt med Chor og Sange (efter en fortælling af Rosa Maria; musikken er af Edv. Helsted). Opføres i alt 6 gange i HCAs tid. Trykkes i sin helhed først i Samlede Skrifter bd. 11.

23. august

Tager fra Glorup til Odense og straks næste dag tilbage igen.

25. - 29. august

Hos Ingemanns i Sorø.

29. august

Rejser med Hauchs til Roskilde, hvor han besøger Weyse (som dør d. 8. oktober). Derefter videre til København.

30. september

Besøg af halvsøsteren Karen, som han giver 1 rdl.

1842: Bekendtskab med P.L. Møller


Efteråret 1842

Udkommer i Sverige et hæfte med Äfwentyr berättade för Barn (anonym oversætter).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)