Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1841

Europa- og orientrejse fortsat
Athen
Konstantinopel
Bekendtskab med Liszt

1841: Europa- og orientrejse fortsat


Dette år

Udkommer Fodreise for første gang i Sverige (Falun). HCA bemærker herom i Mit Livs Eventyr:

"oppe i Fahlun kom i Eftertryk en dansk Udgave, Noget, der kun er skeet med Oehlenschlägers betydeligste Arbeider".

Dette år

Offentliggøres enkelte HCA-eventyr i tyske tidsskrifter (bl.a. "Den lille Havfrue", "Kejserens nye Klæder" og "Den standhaftige Tinsoldat").

Januar

Omgås i Rom bl.a. malerne Martinus Rørbye, Constantin Hansen og Albert Küchler og besøger Thorvaldsens atelier, hvor en af hans elever arbejder. En stor del af opholdet forbitres af dårligt vejr, tandpine og dårlige hjemlige nyheder (bl.a. om Heibergs spot over HCA).

2. februar

Får rejsestipendium bevilget på 600 rdl. HCA havde håbet på 800 for at have nok til rejsen.

7. februar

Den længe ventede digterkollega H.P. Holst ankommer.

11. - 12. februar

Sammen med Holst og teologen Conrad Rothe til Tivoli, hvor de oplever fontænerne ved blus.

13. - 23. februar

HCA oplever karnevallet i Rom.

19. februar

Maleren Ernst Meyer tegner HCA til hans stambog. Meyer laver senere en akvarel af HCA i rejsetøj (kappe, hat og stok).

25. februar

Afrejse fra Rom sammen med H.P. Holst og teologen Conrad Rothe. Rejser over bl.a. Cisterna, Terracina, Mola di Gaëta og Sant' Agata til Napoli.

28. februar - 15. marts

Ophold i Napoli med afstikker til Herculanum d. 8. marts.

1841: Athen


15. marts

Afrejse fra Napoli med dampskibet Leonidas med slutdestination Athen.

17. marts

Ankomst til Malta.

18. marts

Videre fra Malta over Syra (hvor HCA skifter til dampskibet Lykurg) over Piræus (her i karantæne) til Athen.

22. marts

Mulatten, oversat til svensk af E.W. Djurström og her med titlen Mulattorna, får sin førsteopførelse på Kungliga Teatern i Stockholm og går i alt 10 gange.

24. marts

Ankomst til Athen. Besøger her bl.a. arkitektbrødrene Chr. og Theophilus Hansen, som viser HCA rundt. Christian Hansen var kommet til Athen i 1833 og blev i 1834 udnævnt af kong Otto til kongelig arkitekt. Theophilus var kommet til Athen 1838. Christian Hansen viser HCA sin universitetsbygning (26. marts) og tegner senere HCA (1. april og 7.-8. april).

28. og 31. marts

Udflugter til Kolonnos og Piræus.

6. april

Oplever frihedsfesten og 9.-11. april påsken i Athen.

12. april

Til middag hos den østrigske gesandt, forfatteren Anton Prokesch von Osten, som læser Chamissos oversættelse af 5 HCA-digte for selskabet.

14. april

Aftenselskab hos kong Otto af Grækenland.

18. april

Igen til middag hos Prokesch von Osten, som læser nogle af sine digte fra Asien og Afrika højt. HCA fortæller eventyr, bl.a. "Den lille Havfrue", som henrykker den unge østrigske attaché og lyriker Hippolit Sonnleithner.

1841: Konstantinopel


20. april

Fra Athen til Piræus, hvorfra HCA d. 21. april sejler med dampskibet Eorotas til Syra.

22. april

Med dampskibet Rhamses fra Syra over Smyrna (sejlturen foregår i et stormvejr så voldsomt, at HCA tror, hans sidste time er nær:

"Qvinderne hylede, Skibet knagede og jeg tænkte paa mine danske Venner, dem jeg ventede aldrig mere at see"

som han skriver fra Wien d. 21. juni til Henriette Wulff), gennem Dardanellerne, forbi Gallipoli til Konstantinopel.

25. april

Ankomst til Konstantinopel.

5. maj

Afrejse fra Konstantinopel med skibet Ferdinand I. Sejler gennem Bosporus over Sortehavet til Küstendje (Constanta), 7. maj over Tartariet i Bulgarien og ombord på Donauskibet Argo. Passerer Rustchuk (8. maj) og andre bulgarske byer, gennem Jernporten (Rumænien, 11.-12. maj) til Orsova. 24. maj fra Orsova i vogn til Drenkova og derfra videre med dampskibet Galathea (med passage af Moldavia, Belgrad, ophold i Semlin) til Budapest (Pesth).

31. maj - 2. juni

I Budapest.

2. juni

Fra Budapest med dampskibet Maria Anna via Pressburg (3. juni) til Wien.

4. juni

Ankomst til Wien. Omgås her den danske legationssekretær Melchior Grevenkop-Castenskjold, som tager sig en del af ham, samt violinisten August Pott og klavervirtuosen Sigismund Thalberg. Hører Johann Strauss d. Æ. i Volksgarten (11. juni) og besøger digteren Grillparzer (11. og 22. juni), der glæder sig over gensynet og finder, at HCA er den eneste naturlige digter for tiden. Besøger d. 13. juni den tyske skuespillerinde og forfatterinde Johanna von Weissenthurn.

23. juni

Rejser fra Wien.

25. juni

Ankomst til Prag, hvor han ser Nestroy spille i en af sine egne posser (folkekomedier).

28. juni

Sejler fra Prag ad Elben med dampskibet Boehmia til Dresden (ankomst 29. juni), hvor han besøger maleren J.C. Dahl. Besøger også forfatteren og teaterdirektøren Theodor Hell.

2. juli

Sidder for maleren C.C. Vogel von Vogelstein, der tegner HCA til Den kongelige samling.

3. juli

Fra Dresden med jernbane til Leipzig, hvor HCA besøger Mendelssohns og familien Brockhaus og træffer Goethes svigerdatter, Ottilie von Goethe. Mendelssohn spiller (5. juli) i Thomaskirche orgelstykker af Bach (Mendelssohn var den, der så at sige havde genopdaget Bach) og af sig selv for HCA. Besøger forlæggeren Carl B. Lorck, som han kendte fra København (danskeren Lorck var forlægger i Leipzig og blev HCAs faste forlagsforbindelse fra 1846-1855).

6. juli

Afrejse fra Leipzig via Magdeburg og derfra med dampskibet Hamburg til Lauenburg (dagbogen af 8. juli: "Jeg er i Danmark") og Hamburg, hvor han bl.a. er sammen med komponisten J.P.E. Hartmann.

12. juli

Fra Hamburg til Kiel, med dampskibet Løven til Årøsund, derfra over Assens til Odense.

14. - 17. juli

I Odense, hvor HCA bl.a. besøger Hancks.

17. juli

Afhentes med vogn fra Glorup. Opholder sig her til 21. juli. Besøger nabogården Ørbæklunde (20. juli).

1841: Bekendtskab med Liszt


22. juli

Retur til København.

24. juli

Til koncert med Liszt i København. Er sammen med Liszt de følgende dage (Liszt rejser igen d. 26.), bl.a. hos Hartmanns, i Thorvaldsens atelier og hos dronningen.

30. september

Ved en middag hos Collins - på et tidspunkt, hvor HCA er i "Slet Humeur" - holder Bournonville en "begeistret Opmuntrings Tale til mig". HCA er bagefter hjemme hos Bournonvilles.

9. december

Tegnes af løjtnant Sophus Schack til et stort maleri, "Kroningen". Det er et af flere billeder, som males i anledning af Chr. VIIIs kroning og salving d. 28. juni 1840 i Frederiksborg Slotskirke. HCA havde ikke været til stede inde i selve slotskirken under højtideligheden, men blev altså alligevel afbildet blandt de op mod 80 figurer på billedet (han ses blandt dem, der står under orglet). Maleriet blev færdigt 1843.

Kun en Spillemand kommer i en ny hollandsk oversættelse.

19. december

Fremføres Vandring gjennem Opera-Galleriet, declamatorisk Ramme for en Scene-Række af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene. Arrangeret til Hr. Cettis og Sahlertz Aftenunderholdning paa det kongelige Teater, den 19'de December 1841.

20. december

Eventyr fortalte for Børn. Ny samling. Tredie Hefte udkommer. Indeholder "Ole Lukøie", "Rosen-Alfen", "Svinedrengen" og "Boghveden". 2. oplag 1847.

26. december

Trykkes Vandring gjennem Opera-Galleriet i Figaro, 2. bd., 13. hft.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)