Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1841


9. december

Tegnes af løjtnant Sophus Schack til et stort maleri, "Kroningen". Det er et af flere billeder, som males i anledning af Chr. VIIIs kroning og salving d. 28. juni 1840 i Frederiksborg Slotskirke. HCA havde ikke været til stede inde i selve slotskirken under højtideligheden, men blev altså alligevel afbildet blandt de op mod 80 figurer på billedet (han ses blandt dem, der står under orglet). Maleriet blev færdigt 1843.

Kun en Spillemand kommer i en ny hollandsk oversættelse.

19. december

Fremføres Vandring gjennem Opera-Galleriet, declamatorisk Ramme for en Scene-Række af ældre og nyere Componisters Arbeider paa den danske Scene. Arrangeret til Hr. Cettis og Sahlertz Aftenunderholdning paa det kongelige Teater, den 19'de December 1841.

20. december

Eventyr fortalte for Børn. Ny samling. Tredie Hefte udkommer. Indeholder "Ole Lukøie", "Rosen-Alfen", "Svinedrengen" og "Boghveden". 2. oplag 1847.

26. december

Trykkes Vandring gjennem Opera-Galleriet i Figaro, 2. bd., 13. hft.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)