Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1839


1. juli

Hjemme i København igen.

9. juli

Sommerrejse til Sorø og videre herfra til Odense (d. 13.) og de fynske godser Lykkesholm og Glorup.
Om Sorø skriver HCA 11. juli til Henriette Collin:

"Sorø forekommer mig som en Flaske, Porten er Flaske Halsens Aabning, der maa man igjennem ogsaa ned til Bunds, hu hvor her er indesluttet og trist! Søen ligger saa dorsk og søvnig, som om den ogsaa kjedede sig ved at være her, Sumpen stinker, alle de nye Anlæg ere byggede paa Hængedynd og Træerne see raadne ud - dog Menneskene ere høist elskværdige, jeg har kun været her i to Dage og hver Dag ude i stort Selskab, igaar var jeg til Middag ved Bibelselskabet, hvor Bibelens Skaal blev drukket og vi fik god Mad og De veed jeg er 'en Mand af Smag'.

1. august

Hjemme i København igen.

15. - 29. august

Besøg på Nysø, hvor også Henriette Wulff er.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)