Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1838


Februar - 23. marts

Oversætter HCA Raimunds Der Verschwender til brug for skuespillernes private sommerforestillinger. Men Overskou kom ham i forkøbet med Raimunds Der Alpenkönig und der Menschenfeind, et stykke, der dog kun opnåede 2 opførelser. Denne fiasko bevirkede, at skuespillerne ikke havde mod på at gå i lag med endnu et Raimund-stykke. Begge stykker var da også af teatrets censor, Molbech, blevet karakteriseret som "Fiælebodsstykker", hvad der førte med sig, at ingen af dem kom på teatrets løbende repertoire. HCAs oversættelse blev aldrig brugt og er heller aldrig blevet trykt. Først i 1849 fik HCA en bearbejdelse af Raimund på scenen i København. Det var Meer end Perler og Guld, der blev en af hans store Casino-successer.

11. februar

Til en aftenunderholdning på Det kgl. Teater til fordel for de blinde denne dags aften havde HCA bl.a. skrevet digtet, "Mene, mene tekel upharsin". Digtet beskæftiger sig med tre storbrande i udlandet: slottet i Skt. Petersborg, teatret i Paris og Børsen i London. Den overordnede pointe i digtet er, at kun åndens rigdom består, mens alt andet vejres hen, også det, der er nationernes kendetegn, dvs. det russiske despotis magtdemonstration, teatret som spejl på den franske nydelsessyge hos mængden og Englands og Europas dans om guldkalven. Digtet var allerede indstuderet til fremsigelse på scenen, men blev forbudt af teaterdirektionen. "Det skal være for politisk, sige de" (brev af 23. februar til Frederik Læssøe). HCA var forarget over censureringen og kaldte det selv for "Høist uskyldigt" (brev af 10. februar til Henriette Hanck). Han tilstillede prins Christian en afskrift af digtet (sikkert for at demonstrere sin "politiske uskyld") og kunne fortælle Henriette Hanck (i brev af 10. februar 1838), at "Her i Byen er det allerede kommet meget i Omtale". Som modtræk mod censureringen havde HCA tænkt sig at lade digtet trykke sammen med teaterdirektionens brev, men han blev frarådet at gøre det.

Ultimo marts

Udgives et populært magasin med en reproduktion af C.A. Jensens portræt af HCA. Herom skriver HCA til Henriette Hanck i et brev af 1. april:

"I disse Dage er her udkommet et Slags Penning Magasin, under Tittel: Nyt Magazin for Natur og Menneskekundskab, Hempel [boghandler i Odense] kan skaffe Dem det for fire Skilling, naar De beder ham derom, hvert Nummer har en berømt Person og tænk i det sidste, staaer jeg og mit Portræt følger med for de samme 4 Skilling,Portrættet er efter Jensens, men saa skrækkeligt slet, at det er en Gru, jeg er et Uhyre, alligevel morer det mig, at jeg er i et Folkeblad, og altsaa dog lidt populair [...] Min Værtinde har det paa sin Væg og Tjenestepigen i sin Kuffert.
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)