Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1838

Eventyr; skuespil

2. oktober

Udkommer Eventyr, fortalte for Børn. Ny Samling.Første Hefte ("Gaaseurten", "Den standhaftige Tinsoldat", "De vilde Svaner"). 2. oplag 1846.

7. oktober

Med til stor fest for Thorvaldsen på hotel d'Angleterre.

11. oktober

Skrevet sang til Thorvaldsen for Studenterforeningen. Sangen cirkulerer i afskrifter.

1838: Eventyr; skuespil


14. oktober

Fest for Thorvaldsen i Studenterforeningen i anledning af hans optagelse dér. HCAs digt bliver - helt uvant for HCA - rost meget fra alle sider, og han får det indtryk, at det endda bliver mere populært end succesdigtet "Det døende Barn". Om det skriver han til Henriette Hanck:

"Voila! Man vinder Verdens Beundring for en Papirsblomst og sættes i Galgen for at plante enduftende Palme. O de Mennesker.

[Med det sidste hentyder HCA sikkert til Kierkegaards nedgøring af Kun en Spillemand].

Medio oktober

Skriver på skuespillet Mulatten. Herom i brev (4. november) til Henriette Hanck:

"Der er aldeles ingen Theater Stads, det er kun menneskelige Følelser, mit "onde Blod" og mit "ædlere jeg", som jeg lærer at præsentere sig i smidige Vers, det Stykke vil bestemme om jeg skal arbeide for Scenen eller kun som Romandigter.

Slutningen af oktober

Udkommer Kun en Spillemand på svensk undertitlen Spelmannen från Svendborg, 1. del. 2. del udkommer i december. Romanen kommer i L.J. Hiertas Nytt Läse-Bibliothek, en serie med oversatte romaner til lave priser.

Slutningen af oktober - begyndelsen af november

Efterretning om, at broderen til Edvard Collins svigerinde Augusta (f. Petzholdt, g. m. Gottlieb Collin), maleren Fritz Petzholdt, som HCA havde været sammen med i Rom, er blevet myrdet i Grækenland.

"Hovedet skal være skaaret af ham [...] det har forstemt meget den collinske Familie [...] han var et begavet Talent, en stor Landskabsmaler og eiede 80.000 Rdlr.; ung og livsnydende" [hvad formue og livsnydelse angår altså alt, hvad HCA ønskede sig bitterligt].

4. november

Er til violinisten Ole Bulls koncert, som han samme dag beretter udførligt om til Henriette Hanck. Oplevelsen af Bulls spil ligger tæt op ad beskrivelsen året før i Kun en Spillemand af Christians gudfar, den norske violinist:

"[...] da begyndte hans Violin at græde, som et Barn kan det, det var et sønderknuust Hjerte der hulkede, da kom Vandet mig i Øinene, jeg var hans Beundrer og vil altid blive det [...] Heines Digte omflagrede mig i Melodie, denne sønderrevne Billedverden, med den dybe Følelse og den krasse Ironi [...] Stundom hvislede det, som smaae Ildslanger fra Violinen, saa dandsede Buen saa lystig, jeg syntes at være til et Bondebryllup og Satan stod bag Brudgommen og lo, mens Bruden græd blodige tunge Taarer. O, hvad Bull maa have lidt i denne Verden, følt og atter følt, før det saaledes kunde flyde fra Hjertet ud af Fingerspidserne.

Medio november

Første personlige møde med Ole Bull (på gaden). HCA går straks til Reitzel og får et smukt indbundet eksemplar af Kun en Spillemand (!), som han giver Ole Bull med dedikation. HCA betages af hans livshistorie, hvori han finder mange fællestræk med sin egen skæbne. Netop i de dystert forrevne stemninger, der behersker HCA i denne tid, er Bulls kunst og liv den perfekte identifikation for HCA.

28. november

Udkommer Den Usynlige paa Sprogø. Dramatisk Spøg i een Act, med Chor og Sange.

1. december

Flyttet ind på nr. 25 på Hotel du Nord (Kongens Nytorv, hjørnet af Vingaardsstræde, nu nedrevet til fordel for Magasin du Nord). Her får han dagligstue ud mod Kongens Nytorv og soveværelse ud mod gården. Til Henriette Hanck skriver han (10.december), at han

"finder mig saa særdeles vel der, at jeg undrer mig over min Taalmodighed i fire Aar med min forrige Vertinde [...] Opvartningen er meget god og naar jeg ringer kommer Tjenere, den ene sortere end den anden, hvilket vist maa have en god Virkning nu jeg skriver paa Mulatten".

December: (antagelig)

Udkommer Improvisatören i Hiertas Läse-Bibliothek.

18. december

Fem af HCAs børneeventyr udkommer på svensk i en serie publikationer med fællestitlen Lekkamraten. Her står "Tommelise", "Store Claus og Lille Claus", "Reisekammeraten", "Den lille Idas Blomster" og "Fyrtøiet" sammen med fire eventyr af bl.a. Grimm og Musäus. Udgiver og oversætter: J.W. Liffman.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)