Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1837

Kun en Spillemand

4. juli

Sejler fra Stockholm til Uppsala. Tilbage igen i Stockholm 7. juli.

7. - 8. juli

Er HCA sammen med Fredrika Bremer og digteren K.A. Nicander i Stockholm.

9. juli

Hjemrejse fra Stockholm.

13. juli

Besøger på tilbagevejen digteren Esaias Tegnér i Göteborg.

1837: Kun en Spillemand


18. juli

På tilbagevejen over Sjælland lægger HCA sammen med sin protektrice, den gamle original, enkefru Bügel - der i denne tid mere end moderligt tager sig af HCAs fornødenheder - vejen over Gurre og Fredensborg og besøger Frederiksborg Slot.

28. juli - 24. august

Sommerrejse til Sorø, Odense og Lykkesholm. I Sorø læser han Kun en Spillemand for Ingemann og Hauch.

"Hauch satte den over Alt hvad jeg nogensinde havde præsteret, ja øverst af Alt i den nyere Tid, spaaede mig at denne vilde grunde min Lykke, at jeg i Tydskland fik et grundfæstet Navn og at jeg i Danmark maatte vinde de Mægtigere, saa at min Fremtid blev sikret,"

beretter HCA til Edvard Collin i brev af 11. august.
I Odense fejres HCA ved en middag hos Signe Læssøes bror, generalkrigskommissær Joseph Abrahamson (der med udnævnelsen til denne post 1835 var flyttet til Odense. Signe Læssøe og han var børn af digteren og officeren W.H.F. Abrahamson, forfatteren til digtet "Min Søn, om Du vil i Verden frem, saa buk!"). HCA meddeler Edvard herom:

"Der var et godt Bord og 8te Slags Vine; Arangementet var alene for min Skyld, min Skaal og Romanernes blev drukket, godt er det at jeg kun har skrevet 3 Romaner, havde der været flere at drikke for, var jeg kommet under Bordet".

Må have besøgt Glorup på udflugt fra Lykkesholm, da han (jvf. dagbogen for 10. august 1856) har skrevet sit navn og årstallet 1837 på den gamle port ved indgangen til Glorups dyrehave. Og parken ved Glorup indgår som sceneri i Kun en Spillemand.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)