Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1836

Syngestykke og vaudeviller

1836: Syngestykke og vaudeviller


6. januar

Premiere på Festen paa Kenilworth, romantisk Syngestykke i tre Acter (musik af C.E.F. Weyse) på Det kgl. Teater. Opføres 7 gange i HCAs tid.

12. januar

Udkommer sangene til Festen paa Kenilworth.

Februar

Veninden Henriette Wulff har bemærket, at HCA er forandret. Selv siger han til hende (brev af 3. februar):

"Jeg kommer meget lidt til mine Venner! jeg veed ikke hvorledes, min Følelse er lige saa stærk, men der er vakt en anden hos mig, Virksomhedens, Hjemmets. Mine Digter-Aar ere begyndte med min Ankomst fra Udlandet, jeg har maaskee fire eller sex Aar endnu til at skrive godt i, og de maa jeg gribe. Jeg gjør det hyggeligt hjemme, Ilden knittrer og saa besøger min Musa mig, fortæller mig underlige Eventyr, henter mig komiske Figurer fra Hverdags Livet, Adelige og Borgerlige [han tænker sikkert på O.T.], siger see paa de Folk, de kjende Du, tegn dem af og - de skulle leve! "

12. februar

Tidligste brevreference (i et brev fra Henriette Hanck) angående "Den lille Havfrue", der her kaldes "Luftens Døtre". Dette eventyr, der har hentet nogen inspiration i den tyske romantiske forfatter Friedrich de la Motte Fouqué's kunsteventyr Undine (1811), er en af de vigtigste tekster til forståelse af HCAs forstillingsverden i hans tidlige periode. Flere senere tekster - f.eks. Dryaden fra 1868 - er videreudviklinger af grundmodellen fra dette eventyr.

Marts

C.A. von Benzon maler HCA siddende med et manuskript i hånden. Maleriet udstilles på Charlottenborg samme år. [Jørgen Paulsen daterer maleriet til 1835, men HCA nævner det i marts 1836 i et brev til Henriette Hanck som et maleri, Benzon er ved at male].
Den unge Benzon var en brorsøn til besidderen af stamhuset Christiansdal ved Odense (nu Dalum Kloster). 33 år gammel døde han (1849) af kolera i et parisisk gældsfængsel. HCA kendte Benzon'erne på Christiansdal gennem familien Hanck.
HCA var i begyndelsen meget tilfreds med maleriet, men kritiserede det senere stærkt.
Reitzel, der købte billedet, sørgede for, at der blev lavet stålstik efter det (af A. Weger i Leipzig), så boghandlerne kunne sætte det i deres udhængsskabe som reklame for HCA.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)