Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1836

O.T.

April: (antagelig)

Tysk udgave hos Richtersche Buchhandlung i Breslau af Skyggebilleder under titlen Umrisse einer Reise von Copenhagen nach dem Harze, der sächsischen Schweiz und über Berlin zurück. Forfatterens navn angives som H.C. Anderson. Oversætteren er Wilhelm Volk. HCA ser oversættelsen i beg. af maj (jvf. brev af 13./14. maj til Henriette Hanck) hos Reitzel, men angiver oversætterens navn som von Ense.

I April indleverer HCA En rigtig Soldat. Dramatisk Situation paa rimede Vers med Sange og Chor i een Act til Det kgl. Teater. Stykket blev forkastet i maj s.å. Alligevel lader HCA det trykke i 1838.

14. april

Skilles og mødes (to vaudeviller: Spanierne i Odense og Fem og tyve Aar derefter) udkommer i bogform.

1836: O.T.


16. april

Skilles og mødes opføres på Det kgl. Teater (i alt 3 gange).

21. april

Udkommer romanen O.T. (Bogstaverne står for Odense Tugthus, hvor hovedpersonen, Otto Thostrup, fødes). Romanen er en bred skildring af stemninger og tilstande i 1830rnes Danmark og et forsøg i den "interessante" psykologi (dvs. en moderne karakterskildring, der er optaget af menneskets skjulte sider).
Bogen er udsolgt allerede i begyndelsen af juni.

1. juni - 18. august

Sommerrejse over Køge, Næstved, Sorø, Slagelse til Odense.
Om første station på rejsen fortæller HCA i et brev af 3. juli til Signe Læssøe:

"Først gik Touren over Kjøge, hvor der jo paa Væggen, efter en af "Hverdagshistorierne", skal staae: "O, Gud, O, Gud, i Kjøge!" Jeg kunde ikke finde det, og for at Andre ikke, ligesom jeg, skulde søge forgjæves, saa skrev jeg det der, og nu staaer det meget læseligt".

Bor næsten en måned på Lykkesholm (hvor Kun en Spillemand påbegyndes). Et par dages ophold i Svendborg (ankomst 3. august). På hjemvejen igen ophold i Sorø. - Rejsen koster HCA ca. 50 rdl.
Efter en lokal tradition (ubekræftet) skal HCA i begyndelsen af juni have været på Hindsgavl og dér have skrevet et lille vers til udsigtshytten Sorgenfri, dediceret til prinsguvernøren, den senere Christian VIII. Verset står at læse i hytten, der har udsigt ud over Lillebælt. Først 1843 er der imidlertid uomtvisteligt registreret et besøg af HCA på Hindsgavl.
Træffer i København den franske forfatter Xavier Marmier, der skriver en biografisk skitse over HCA. Mødet med Marmier kommer til at få stor betydning for introduktionen af HCA i Europa, idet hans biografiske skitse eftertrykkes og citeres adskillige gange i såvel Frankrig som Tyskland og dermed er med til at samle interesse omkring HCAs bemærkelsesværdige skæbne.
Males af C.A. Jensen. Portrættet udstilles i Kunstforeningen i oktober (og igen på Charlottenborg 1838). Dette maleri blev udbredt gennem hele 6 forskellige reproduktioner.
Om maleriet siger HCA i brev af 28. oktober til Henriette Hanck:

"Professor Jensen har nu fuldendt mit Portrait; det er særdeles heldigt. Sidste Uge har det været udstillet i Kunstforeningen, og Alle satte det ved Siden af Jensens berømte Portrait af Troels Lund, der bestemt er det Bedste, han har malet. Damerne sade paa Stole rundt om og saae med Kikkerter paa Digteren, som virkelig der seer høist genial ud, jeg finder - deilig - - - Naa, jeg er glad, kan jeg saaledes komme til Efterkommerne".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1836 – 1844 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. II af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)