Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1834

Dannelsesrejsen fortsat
Neapel

1834: Dannelsesrejsen fortsat


Omkring årsskiftet

Omkring årsskiftet bliver HCA slået helt ud på grund af en alt andet end skånsom brevkritik og offentlig kritik hjemmefra af hans Agnete. Navnlig rystes han af breve fra Jonas og Edvard Collin,

"hiint med Formaninger, dette i en saa haard, belærende Tone fuldt af Lidenskab. Han [Edvard] meldte mig min Æres Død. Agnete var til Fortvivlelse vanskabt, et sammensmuurt maadeligt Arbeide. Det rystede min Sjæl saa dybt, jeg blev saaledes overvældet at al min Følelse forgik, min Tro paa Gud og Mennesker. Brevet bragte mig til Fortvivlelse"
(dagbogen d. 6. januar).

Både Bødtcher og Hertz trøster og opmuntrer ham, Hertz endda med anerkendelse af "mine Skildringer af Naturen, hvor mit Gemyt eiendommeligt aabenbarede sig" (dagbogen d. 7. januar).
Han opsøger Thorvaldsen, der - helt symbolsk - er midt i arbejdet med et basrelief, der forestiller "Retfærdigheden paa sin rullende Vogn". Thorvaldsen lægger trøstende sin hånd, der er oversmurt med ler, på HCAs skulder og formaner ham til ikke at lade sig røre af uvidende kritik:

"Føl Deres egen Kraft, lad Dem ikke lede af Mængdens Dom og gaae roligt fremad"
(dagbogen d. 8. januar).

4. - 6. januar

HCA males af Albert Küchler ("det kommer vist ypperligt til at ligne", dagbogen). Da billedet hen mod d. 20. er færdigt, forærer Küchler det til HCA.
HCA bliver helt underligt til mode, da en ung model på 16 år kommer hen i atelieret med sin mor, for at Küchler kan "see hvorledes hendes Bryst saae ud". Da moderen

"blottede hende, følte jeg mit hele Legeme bæve. Kykler saae at jeg blev bleeg og spurgte mig om jeg fik ondt"
(dagbogen af 6. januar).

1834: Neapel


31. januar

Küchler tegner HCA til eget brug.

12. februar

Rejser med Hertz o.a. til Neapel.

16. februar

Ankomst til Neapel. Opholdet i Neapel bliver bl.a. en konfrontation med en side af sig selv, som HCA ikke turde give efter for: sanseligheden, der møder ham som daglig fristelse, idet han ofte på gaden får tilbudt prostituerede drenge og piger. Åndeligt talt går han i denne tid på en tynd skorpe over den glødende lava.

23. februar

Hører i teatret San Carlo den berømte sangerinde Malibran i Bellinis Norma og i et par andre operaer. Indtryk herfra går igen i skildringen af Annunziata i Improvisatoren. Med formuleringer, der både siger noget om HCAs kunstsyn og konkret peger frem mod "Otte og tyvende Aften" i Billedbog uden Billeder, siger HCA om Malibran (i brev af 18. marts til Signe Læssøe):

"Det er ikke en af disse glimrende Stemmer, der frappere, men derimod et heelt Hjerte af Toner, hvilket er mig langt Mere værdt. Det var mig, som hørte jeg en Svane snart slaae med Vingerne mod de høie Ætherstrømme, snart dykke ned i det dybe Hav og kløve den hule Brænding, idet dens bristende Hjerte henblødte i Toner".

24. februar

I Herculanum, bestigning af Vesuv. Rider op til den næstøverste kegle og går så sammen med Hertz opad en times tid gennem aske til knæene. For at se den nye ildstrøm må de ud på skorpen over ildstrømmen fra dagen før:

"Det var rædselsfuldt [dvs. gruopvækkende]. Skorpen brændte os gjennem Støvlerne, saa vi knap kunde holde det ud, og flere Steder var der Spalter, uhyre lange, som vi maatte over, og i disse saae vi kun den røde Ild; var Skorpen bristet, vare vi sunkne i et Ildhav. En Alen fra os bruste som et Vandfald den røde Lava ned ad Bjerget. Ild og store Stene fløi fra Krateret og rislede ned ad Keglen. Svovldampen faldt qvælende for Brystet, og da Jorden brændte under os, kunde vi kun staae der 2 Minutter; jeg følte, mit Liv var i Guds Haand, og svimlede af Henrykkelse".
(tilføjelse dateret 25. februar i et brev til Henriette Wulff)

3. - 15. marts

Udflugter, bl.a. til Pompeji, Paestum, den nyligt opdagede Blå Grotte (6. marts) og Tiberius' villa.

20. marts

Fra Neapel tilbage til Rom, hvor HCA er i påsken.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)