Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1834


6. juli

Hører Johann Strauss d. Æ.s orkester:

"I Hitzing saae og hørte jeg Strauss, han stod der midt i sit Orchester, som Hjertet i det hele Valse-Positiv [dvs. valse-orgel], det var, som om Melodierne strømmede gjennem ham ud af alle Lemmer, hans Øine lyste, han var Livet og Lederen her, det var tydeligt".

8. juli

Afrejse fra Wien til Prag (11.-14. juli). Herfra over Teplitz, Dresden og Potsdam til Berlin (24.-26. juli).

24. juli

Besøger Chamisso. Hans samlede digte er netop udkommet, og heri findes oversættelser af

"3 af hans kjæreste Digtere, og disse ere: Victor Hugo, Béranger og H.C. Andersen. Af mig har han i Bogen: 1) "Lille Lise ved Brønden", 2) "Martsviolerne", 3) "Tyveknægten", 4) "Soldaten" og 5) "Spillemanden". Jeg fik et Exemplar af den smukt udstyrede Bog, og min Ankomst i Berlin var meldt i et af de æsthetiske Blade"
(brev til Henriette Wulff af 1. august).

26. juli

Afrejse fra Berlin. Over Hamborg og Kiel og herfra med dampskibet Fr. VI tilbage til København (ankomst 3. august).

August

Flytter foreløbig ind hos kommandør Wulff på Søkadetakademiet i Bredgade.

Besøg hos Ingemanns i Sorø.

1. september

Flytter ind i Nyhavn 280, nu nr. 20, på 2. sal hos Karen Sophie Larsen. Betaler 8 rdl. om måneden for logi.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)