Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1834

Fra München og hjem

1834: Fra München og hjem


1. april

Afrejse fra Rom. Over Firenze, Bologna, Padova til Venedig (hvor han er 20.-22. april). Sine indtryk af Italien sammenfatter HCA i et brev til Signe Læssøe, skrevet d. 8. april i Firenze:

"Her kunde Hjertet drømme, kom der ingen kolde Storme fra Norden. Her er Havet en Guds Himmel, Skyerne en Phantasie af Farver, Luften en Gudernes Drik, Jorden koger Druer, Billeder smile fra Husenes Vægge, Byer staae op fra de Døde, man lever i den fjerne Old og med sin Nutid, og hver Marmor-Gud er en Vola [vølve], der forkynder den kommende Tids Skjæbne. Her er Phantasiens Hjem; Norden er jo rigtignok Forstandens; men da jeg jo er en Phantast, saa føler jeg mig kun hjemme i mit egentlige Fædreneland. Jeg frygter usigeligt for at komme til Kjøbenhavn, jeg forudseer Alt og veed, hvorledes jeg vil bære det; jeg er ikke længer Barnet, som før. Men hvad der engang staaer paa Brættet, maa opfyldes, jeg maa jo gaae min Skjæbne i Møde".

I samme brev er HCA inde på, at det ikke nytter at spekulere på forelskelse:

"De veed jo nok, hvor styg jeg er, hvor fattig jeg altid bliver [dvs. forbliver], og disse Ting see Alle paa, hvem Hjertet end vælger, og det er meget fornuftigt".

Og HCA fører emnet videre over på en blanding af æstetik og personligt liv:

"Ørsted siger, at hans og min æsthetiske Religion ere høist forskjellige; jeg griber Verdens Dissonantser, medens han vil, at Digteren skal søge Harmonien; men næsten troer jeg, at jeg selv er Dissonants i denne Verden; der er faldent for mange Taarer paa min Kjærligheds Stræng, til at den kan bringe Harmoni og jeg kan opnaae, hvad jeg stræbte efter. De forstaaer mig nok ikke, men tydeligere tør jeg ikke tale".

Videre over Padova og Verona til Trient. Over Brenner til Innsbruck, herfra til München.

1. - 31. maj

I München.

7. maj

Besøger filosoffen Schelling (ophavsmanden til romantikkens naturfilosofi, om ånden som bevidst natur og naturen som ubevidst ånd, en filosofi, der på forskellig vis overtages af Steffens og Ørsted, og som også spiller en rolle for HCAs eventyr "Den lille Havfrue").

31. maj

Fra München over Salzburg og Linz til Wien.

10. juni - 8. juli

I Wien.

20., 23. og 26. juni

Besøger digteren Castelli:

"Han er unegtelig en Typ for en ægte Wiener, alle dennes fortræffelige, særegne Egenskaber findes forenede her: Godmodighed, en fornøielig Humor, Trofasthed og Kjærlighed til sin Keiser".

27. juni

Besøger digteren Grillparzer.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)