Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1833

Første officielle HCA-portræt

1833: Første officielle HCA-portræt


1. januar

Louise Collin forlover sig med auditør W. Lind (de bliver gift 1840). HCA er i denne tid inde i en depressionsperiode. Til Henriette Wulff skriver han d. 16. februar:

"Der er Blade i Hjertets Dagbog, der saa ganske er sammenklinede at kun vor Herre kan lukke dem op, og i hvor aabenhjertig jeg end kan være, er der Sorger hvis Grund jeg aldrig tør [dvs. kan] pege paa; det ligger i en Følelse hos mig, som jeg ikke ret veed Navn paa! - Jeg har været Barn, lige til jeg blev over Ungdoms Alderen. Jeg har aldrig kjendt hvad Ungdom egentligt var! Jeg føler en uendelig Trang derefter; Lyst til at rive mig løs fra Griller og Vaner og som fornuftig Menneske nyde Livet, der er saa meget jeg vil glemme, for at lære noget Bedre, men Terningspillet [afgørelsen af hans ansøgning om rejsestipendium] drager længe ud".

Januar - april: (antagelig)

Tegner maleren Adam August Müller HCA. Det er det første professionelle portræt af HCA.

4. marts

Udkommer "Morgenblatt für gebildete Stände" med en præsentation af HCA ved Chamisso samt 3 digte, som Chamisso har oversat ("Der Soldat", "Muttertraum" og "Märtsveilchen". Robert Schumann sætter musik til disse digte). HCA havde efter sit besøg i Berlin foræret Chamisso Phantasier og Skizzer.

13. marts

Får rejsestipendium bevilget ved kgl. resolution fra fonden ad usus publicos (600 rdl. årligt i to år, får desuden senere en ekstrabevilling på 200 rdl.). Måneden før (d. 16.) havde HCA skrevet til Henriette Wulff:

"Det er en indgroet Tanke hos mig, at kun ved, at jeg rives løs fra den øieblikkelige Omgivning, kan der blive Noget af mig; skal jeg blive her, da gaaer jeg til Grunde!"

28. marts

Udkommer Dronningen paa 16 Aar. Drama i to Acter, oversat efter Bayards "La reine de seize ans". Udgives som nr. 47 af Det Kongelige Teaters Repertoire, 2. Del.

29. marts

Førsteopførelse af Dronningen paa 16 Aar. Opføres i alt 44 gange i HCAs levetid.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)