Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1833


7. oktober

HCAs mor dør.

8. oktober

Videre til Firenze, Perugia, Terni og til Rom.

18. oktober

Ankomst til Rom, hvor HCA er til 12. februar 1834. I Mit Livs Eventyr kalder han Rom "den By af alle Byer i Verden, hvor jeg snart følte mig som født og hjemme".
Møder straks Thorvaldsen, der siden 1797 boede i Rom og nu var en af de førende billedhuggere i Europa og drev store billedhuggerværksteder med mange ansatte. Thorvaldsen var desuden hovedfiguren i det liv, der udfoldede sig i den skandinaviske kunstnerkoloni i Rom. -
Opholdet i Rom bliver den store åbenbaring af bildende kunst for HCA og får betydning for hans egen form- og farvesans. Bekendtskabet og det efterhånden meget nære venskab med Thorvaldsen kommer til at styrke HCA meget i hans på denne tid vaklende tro på eget kunstnerværd.

November

I det svenske Magasin för konst, nyheter och moder genoptrykkes "Det döende Barnet, efter Oehlenschläger" (!), samme oversættelse som i Götheborgs Dagblad fra august. Digtet er her ledsaget af et billede, der viser et nøgent barn på en madras ude i naturen, omgivet af en betænksom mor og en engel. Digtet kommer i øvrigt i nye oversættelser i 1839, 1847 og 1849.

21. november

Henrik Hertz ankommer til Rom. HCA, der straks går ud med ham og skaffer ham værelser og i den følgende tid omgås ham meget, er indstillet på at slå en streg over sin gamle følelse af fjendskab mod Hertz, der jo havde latterliggjort ham i sine Gjengangerbreve. Det kommer så vidt mellem dem, at de før jul kan sidde og udveksle sladder om teaterhistorier og liderlighed (dagbogen d. 21. december).

8. december

HCA bliver tegnet af Albert Küchler.

16. december

Får brev fra Jonas Collin om moderens død. Skriver herom til Henriette Wulff:

"Hendes Stilling var ublid, og jeg kunde næsten Intet gjøre for hende; det har tidt bedrøvet mig hjemme; men tale derom kunde jeg aldrig! Nu har vor Herre taget sig af hende, jeg takker ogsaa sønligt derfor; men det har dog grebet mig dybt. Nu er jeg da virkelig ganske ene, - intet Væsen er af Naturen bundet til at elske mig".

23. december

Agnete og Havmanden. Dramatisk Digt udkommer. Rummer to dele: "Agnete paa Holmegaard" og "Agnete, Havmandens Viv".

24. december

Julen fejres i Villa Borgheses have tæt ved Amfiteatret. HCA er derude sammen med bl.a. "Blomstermaler Jensen [...] i varmt Solskin gik vi i Skjorteærmer og bandt Krandse og Guirlander. Et stort Orangetræ med Frugterne paa var vort Juletræ; den største Gevinst, et Sølvbæger, med Indskrift: 'Juleaften i Rom 1833' var jeg den Heldige, der vandt".
HCA, der havde skrevet sangen til selskabet, forlader det tidligt sammen med Thorvaldsen, mens de tilbageværende tager godt indenbords af de våde varer. Herom siger HCA i dagbogen af 26. januar: "Det meget Landsmandskab er ikke godt. De have heller ikke Interesse for hinanden, Kneipen og Maden er Foreningspunktet".

27. december

Påbegynder Improvisatoren. Læser første kapitel op for digteren Ludvig Bødtcher, der - efter HCAs eget udsagn - begejstres for anslaget til romanen. Regner med at afslutte den med et kapitel om Neapel - som skal skrives i Neapel.

31. december

I Zeitung für die elegante Welt præsenteres HCA af sin ungdomsbekendt Fritz Petit i en artikel om dansk litteratur.


Last revision:19.9.2001 Š Johan de Mylius.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)