Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1833

Den store dannelsesrejse

April

Giver inden afrejsen sit ufuldendte manuskript til en erindringsbog - der skulle henligge til efter hans død - til Edvard Collin. Levnedsbogen, som dens titel senere blev, tjener både som en personlig legitimation over for den collinske kreds og som en kunstners selvforklaring.

1833: Den store dannelsesrejse


21. april

Inden HCAs afrejse indfører H.C. Ørsted følgende i hans stambog: "Fornuften i Fornuften = det Sande/ Fornuften i Villien = det Gode/ Fornuften i Phantasien = det Skjønne". - Treklangen af det sande, det gode og det skønne er essensen af tidens tænkemåde og normer (her i Ørsteds specielle udgave fortolket efter "fornuften"), men med rod tilbage til de borgerlige dannelsesidealer, som de blev udformet fra ca. 1750.

22. april

Afrejse fra København (samme dag ophører hans lejemål hos Charlotte Schrøder i St. Kongensgade 33/10) over Lübeck, Hamborg, Celle, Hannover til Kassel, hvor HCA besøger komponisten Ludwig Spohr. Med Spohr underholder han sig om Weyse og Kuhlau, og Spohr skriver en kánon i hans stambog. - Videre over Frankfurt a. M. til Mainz, Rhintur til Koblenz, tilbage til Mainz. Over Metz og Verdun til Paris.

10. maj - 15. august

Ophold i Paris.

25. maj

Besøger den landsforviste P.A. Heiberg (Johan Ludvig Heibergs far), der nu næsten er blind. HCA har hørt, at han skal være uvenlig mod danskere, der besøger ham, men finder ham "meget elskværdig" (dagbogen). Heiberg ser sin død som nært forestående og citerer sin gravskrift for HCA.

25. juni

Finder (antagelig) første møde med digteren Heinrich Heine sted. Heines Buch der Lieder og Harzreise havde været en vigtig inspiration for den unge HCA, der genkendte noget af sin egen "Weltschmerz" i Heines digtning og lærte af hans ironisk-spottende leg med de romantiske følelsesregistre.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)