Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1832

Syngestykke, opera
Levnedsbogen

1832: Syngestykke, opera


Januar - februar

Eventyret "Dødningen" trykkes i tysk oversættelse i Kopenhagener Börsenhalle, Mittheilungen aus dem Norden, red. af Fr. Thaarup.

Foråret/sommeren

HCA forelsker sig i Louise Collin.

3. maj

Udkommer Bruden fra Lammermoor. Originalt romantisk Syngestykke i fire Acter. Musikken componeret af I. Bredal.

5. maj

Førsteopførelse på Det kgl. Teater af Bruden fra Lammermoor. Opføres i alt 8 gange i HCAs levetid.

Sommeren

Besøger prins Christian (den senere Chr. VIII) fattigstiftelsen Doctors Boder i Odense og beder om at hilse på HCAs mor. Siger til hende, at hun har stor ære af sin søn.

22. juni

Af sted på sommerrejse til Sorø, Odense/Fyn og herregården Nørager, hvor HCA bliver i 14 dage.

2. - 17. juli

I Odense, bor hos oberst Høegh-Guldberg, aflægger sidste besøg hos moderen.

17. juli - ca. 1. august

Ophold på de fynske herregårde Lykkesholm (hvor han synes, at den unge fru Lindegaard næsten gør alt for meget stads af ham og er parat til at opfylde alle hans ønsker), Bramstrup og Hofmansgave.

1. - 4. august

Igen i Odense hos Høegh-Guldberg, besøg på Sanderumgård ved Odense. De sidste dage af Fyns-opholdet bor han på Hofmansgave.

1832: Levnedsbogen


29. august

Tilbage i København igen.

Oktober

Skriver på sidste del af det - ufuldførte - erindringsmanuskript, der først kom til forskningens og offentlighedens kendskab, da litteraturprofessoren og HCA-forskeren Hans Brix i 1926 opdagede det på Det kgl. Bibliotek og udgav det under titlen Levnedsbogen.

26. oktober

Udkommer Ravnen eller Broderprøven. Trylleopera i tre Acter, (efter Gozzis tragicomiske Eventyr). Musikken componeret af J.P.E. Hartmann. I 1840 skrev Robert Schumann om Ravnen i Neue Zeitschrift für Musik:

"Digteren har givet en Trylleopera, men ikke en dum barnagtig en, som tyske komponister så ofte må tage til takke med, men en tekst, hvori der er forstand og mening, ja, til og med poesi. Man finder tanker deri, værdige i sandhed en digter, overhovedet et ejendommeligt liv. Også dialogen er skrevet med ånd og vid".

27. oktober

Digtet "Lille Viggo" ("Lille Viggo, vil Du ride Ranke?" - digtet er skrevet til Viggo Drewsen, f. 1830) trykkes i Nyeste Repertorium for Moerskabslæsning.

29. oktober

Førsteopførelse på Det kgl. Teater af operaen Ravnen - "i Anledning af Hendes Majestæt Dronningens og Hendes Kongelige Høihed Kronprindsessens høie Fødselsdag". Operaen opføres i alt 10 gange i HCAs levetid.

7. december

Søger rejsestipendium hos fonden ad usus publicos (den kongelige kasse til understøttelse af kunst og videnskab).

18. december

Udkommer digtsamlingen Aarets tolv Maaneder, tegnede med Blæk og Pen, som HCA overrækker til Fr. VI, idet han samtidig gør kongen opmærksom på sit behov for at komme ud på en stor dannelsesrejse.


Last revision:23.6.2001 Š Johan de Mylius.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)