Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1831


19. september

Udkommer Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc., i Sommeren 1831. Reitzels forlag betaler HCA et honorar på 150 rdl. for bogen - "uden at brænde sig", som HCA i september 1833 skriver til Edvard Collin. Forlaget udbetaler endda de 100 rdl. forud.
HCA har i et brev til Sorø-vennen Lorenzen bebudet bogen som en "Hjertets laterna magica" (28. juni). Til vennens senere mundtlige kommentarer til bogen svarer HCA i et brev af 7. oktober:

"Det er Livet med dets Lys og Skygge, Digteren skal skildre, og der er i det Mindste lige saa meget Lys som Mørke. - Jo større han er, des klarere veed han at fremsætte det Hele; det er just ved denne mægtige Griben ind i Menneskelivet, at Goethe er og bliver saa stor. Der er ingen Eensidighed i Naturen, og Du vil have det hos Digteren!"
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)