Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1831

Første rejsebog

16. maj

Af sted på første udlandsrejse, der nærmest er en flugt fra den fatale forelskelse i Riborg Voigt. Forelskelsen er emne for flere breve til Ingemann og C.H. Lorenzen fra marts d.å. Når han i samme periode i et brev til Lorenzen omtaler sine følelser for Riborgs bror, Christian Voigt, med ord som:

"Den, jeg af Alle føler mig meest bunden til [...] Det er, som han har forhexet mig, jeg veed ikke, hvorfor jeg kan holde saa meget af ham!",

skal det ikke tages for pålydende, men er en del af brevets gennemgående ironi og betyder ganske enkelt, at han i mangel af Riborg kredser omkring broderen.
Rejsen, der på mere end én måde er en litterær rejse - inspireret af ung digtersmerte, Heines Harzreise og Baggesens Labyrinten - går til det romantiske Tyskland: over Lübeck, Hamborg, Braunschweig, Goslar, Brocken (Harzen), Eisleben og Halle til Leipzig og Dresden.
Valget af rejsemål er desuden inspireret af Ingemanns tidligere besøg hos Tieck i Dresden og af Henriette Wulffs rejse til Dresden året forud.

19. maj

Fra Hamborg skriver HCA til Edvard Collin og foreslår, at de skal være dus. -

28. maj

Edvard Collin sender HCA svar på hans ønske om, at de skulle være dus. Det er et afslag. Denne fatale dus-historie har naget HCA i mange år og spiller også en rolle i "Skyggen".

3. juni

Ankomst til Dresden. Her møder HCA den norske maler J.C. Dahl - som Henriette Wulff havde opsøgt på sin rejse til Tyskland i 1830; hun blev elev hos ham og har kopieret flere af hans billeder - og modtages af den tyske romantiks store navn, Ludwig Tieck, til hvem han havde hilsen med fra Ingemann. Af Tieck får han "digterkysset" og dermed indvielsen til at være digter. Venskabet, der grundlægges her i Dresden, med maleren Dahl bliver ligesom samværet med andre bildende kunstnere i disse og de følgende år af betydning for HCAs måde at se på og gengive naturen. At tegne virkeligheden af ligesom malerne bliver et kunstnerisk løsen for den unge HCA.
Rejsen er i sig selv en opdagelsesrejse i de tyske romantiske landskaber.

11. - 15. juni

Er HCA på tilbagerejsen i Berlin, hvor han lærer digteren Adalbert von Chamisso at kende. Chamisso var på en rejse til København blevet ven med Oehlenschläger og Ingemann, der begge stod HCA nær. Chamissos Peter Schlemihls wundersame Geschichte fra 1813 er inspirationen til HCAs historie "Skyggen" fra 1847. - Gennem Chamisso indføres HCA i et litterært selskab, der havde sine forsamlinger i Thiergarten.

1831: Første rejsebog


24. juni

Tilbage i København. Rejsen har kostet HCA ca. 75-85 speciedaler = 150-170 rdl.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)