Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1829

Den egentlige litterære debut
Debut som teaterdigter

Dette år

Udkommer Adam Oehlenschlägers Biographie (hans selvbiografi over barndoms- og ungdomsårene) som indledning til den tyske udgave af hans samlede skrifter (udg. i Breslau).

1829: Den egentlige litterære debut


2. januar

Udkommer Fodreise på eget forlag (da Reitzel ikke ville betale HCA nok. HCA havde forlangt 100 rdl., men Reitzel ville kun give 70). Oplaget på 500 eks. - til en pris af 1 rdl. - blev hurtigt udsolgt. C.A. Reitzel afkøbte da HCA retten til at udgive 2. oplag og måtte denne gang betale de forlangte 100 rdl.

11. april

Udkommer 2. (let udvidede) oplag af Fodreise. I litterær kådhed og beruset af situationen som succesdebutant og endda protegé af Heiberg indføjer HCA bl.a. nogle udfald mod romantikeren Carsten Hauch, som han senere fortrød.

1829: Debut som teaterdigter


23. april

Udkommer vaudevillen Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret. Vaudevillen er tidens modegenre, Heibergs foretrukne dramatiske form.

25. april

Førsteopføres Kjærlighed paa Nicolai Taarn på Det kgl. Teater. Efter HCAs egen beretning med succes, men stykket gik dog kun 3 gange.
Får en lang række digte trykt i aviser og tidsskrifter, heriblandt:

12. juli

Trykkes digtet "Til min Moder" (der angives som skrevet 1823) i Repertorium for Moerskabslæsning, udgivet af A.P. Liunge.

21. august

Trykkes "Skjærmbræts-Billeder" (fem digte) i Kjøbenhavns-Posten. Nr. 1 er "Moderen med Barnet" ("Hist hvor Veien slaaer en Bugt").

Sommeren 1829

Læser Heine sammen med stud. Jur. Orla Lehmann (den senere anfører for de liberale), som HCA har lært at kende gennem Fritz Petit.

30. juni - 16. august

HCA på sommerrejse. Tager med dampskibet Caledonia -

"det første Dampskib, vi saae i vore Farvande; det blev svarlig haanet af alle Pæreskuders Besætning og benævnedes 'Pjaske-Malene'"
(Mit Livs Eventyr)

- til Kallehave. Turen går til Møn, hvor han besøger Laura Tønder-Lunds søster, Anna, og dennes mand, pastor P.N. Møller Holst i Hjertebjerg.
Herfra videre 2. juli til Petersgaard mellem Kallehave og Vordingborg, hvor han besøger Henriette (Jette) Wulffs farbror, kommandørkaptajn Christian Wulff.
Videre over Vordingborg, Næstved og Slagelse til Fyn; bor hos bogtrykkerenken madam Iversen på landstedet Marieshøj ved Tolderlund (landstedet benævnes i reglen efter beliggenheden slet og ret Tolderlund) fra 5. juli og tre uger frem og besøger i denne tid moderen i Odense; afstikker til Elvedgård på Nordfyn (overnatning) hos historikeren Vedel Simonsen;
På tilbagerejsen bor han sammen med Jonas Collins sønner på Nørager ved Tissø (fra ca. 27 juli) efter invitation af ejeren, kammerråd Claus Christian Bang, en bror til Niels Hofman-Bang på Hofmansgave.

16. august

Tilbage i København.

17. og 18. september

Offentliggør HCA i Kjøbenhavnsposten "Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn".

18. september

Læser HCA hele F.C. Sibberns psykologi - det må være hans bog Psychologisk Pathologie fra 1828, genudgivet 1885 under titlen Læren om de menneskelige Følelser og Lidenskaber - og skriver under indtryk heraf natten mellem den 18. og d. 19. digtet "Døds-Øieblikket", som trykkes i Kjøbenhavnsposten d. 24. september.
I digtet hedder det bl.a., her citeret efter brev til Edvard Collin d. 19.:

"I Stjernernes Systemer i Midden [senere rettet til "Midet", et "Mid" er en mide = det uendeligt små] paa vor Jord/ Jeg seer en Guddoms Tanke [senere rettet til Fylde] hvortil jeg ei har Ord./ En Evighed jeg skuer i Alt, selv i mit Bryst,/ Og alle Taager synke bag Jordens kjendte Kyst" [...] O kunde vi herneden saa klart i Andre see,/ som i vort eget Indre, vi gjorte [rettet til gjorde] dem ei Vee! [...] - Jeg er saa let, saa salig, saa luttret i min Tro,/ Jeg føler Kamp og Stræben, og dog en himmelsk Ro".

12. oktober

I Kjøbenhavnsposten offentliggøres en grønlandsk oversættelse af "Det døende Barn" ved missionær Knud Kjer. HCA spøger med det i et brev til Edvard Collin af 15. juni 1830, hvor han skriver om en jomfru Scheel, "der sværmer for mine Digte", men at det ikke er noget, der er så mærkeligt, for

"det er noget jeg er saa vant til baade i Sjælland, Jylland og Fyen, ja muelig har jeg vundet manget grønlandsk Hjerte for mit døende Barn".

21. oktober og 14. november

Aflægger HCA Anden Examen (examen philologicum et philosophicum, der gav adgang til universitetsstudierne) ved universitetet. En af eksaminatorerne var H.C. Ørsted.

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)