Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1829


12. juli

Trykkes digtet "Til min Moder" (der angives som skrevet 1823) i Repertorium for Moerskabslæsning, udgivet af A.P. Liunge.

21. august

Trykkes "Skjærmbræts-Billeder" (fem digte) i Kjøbenhavns-Posten. Nr. 1 er "Moderen med Barnet" ("Hist hvor Veien slaaer en Bugt").

Sommeren 1829

Læser Heine sammen med stud. Jur. Orla Lehmann (den senere anfører for de liberale), som HCA har lært at kende gennem Fritz Petit.

30. juni - 16. august

HCA på sommerrejse. Tager med dampskibet Caledonia -

"det første Dampskib, vi saae i vore Farvande; det blev svarlig haanet af alle Pæreskuders Besætning og benævnedes 'Pjaske-Malene'"
(Mit Livs Eventyr)

- til Kallehave. Turen går til Møn, hvor han besøger Laura Tønder-Lunds søster, Anna, og dennes mand, pastor P.N. Møller Holst i Hjertebjerg.
Herfra videre 2. juli til Petersgaard mellem Kallehave og Vordingborg, hvor han besøger Henriette (Jette) Wulffs farbror, kommandørkaptajn Christian Wulff.
Videre over Vordingborg, Næstved og Slagelse til Fyn; bor hos bogtrykkerenken madam Iversen på landstedet Marieshøj ved Tolderlund (landstedet benævnes i reglen efter beliggenheden slet og ret Tolderlund) fra 5. juli og tre uger frem og besøger i denne tid moderen i Odense; afstikker til Elvedgård på Nordfyn (overnatning) hos historikeren Vedel Simonsen;
På tilbagerejsen bor han sammen med Jonas Collins sønner på Nørager ved Tissø (fra ca. 27 juli) efter invitation af ejeren, kammerråd Claus Christian Bang, en bror til Niels Hofman-Bang på Hofmansgave.

16. august

Tilbage i København.

17. og 18. september

Offentliggør HCA i Kjøbenhavnsposten "Brudstykke af en Udflugt i Sommeren 1829. - Odense og dens Omegn".

18. september

Læser HCA hele F.C. Sibberns psykologi - det må være hans bog Psychologisk Pathologie fra 1828, genudgivet 1885 under titlen Læren om de menneskelige Følelser og Lidenskaber - og skriver under indtryk heraf natten mellem den 18. og d. 19. digtet "Døds-Øieblikket", som trykkes i Kjøbenhavnsposten d. 24. september.
I digtet hedder det bl.a., her citeret efter brev til Edvard Collin d. 19.:

"I Stjernernes Systemer i Midden [senere rettet til "Midet", et "Mid" er en mide = det uendeligt små] paa vor Jord/ Jeg seer en Guddoms Tanke [senere rettet til Fylde] hvortil jeg ei har Ord./ En Evighed jeg skuer i Alt, selv i mit Bryst,/ Og alle Taager synke bag Jordens kjendte Kyst" [...] O kunde vi herneden saa klart i Andre see,/ som i vort eget Indre, vi gjorte [rettet til gjorde] dem ei Vee! [...] - Jeg er saa let, saa salig, saa luttret i min Tro,/ Jeg føler Kamp og Stræben, og dog en himmelsk Ro".
Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)