Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1828

Brødrene O'Neill
Studentereksamen

1828: Brødrene O'Neill


Dette år: (antagelig)

Har den da 10-årige Fritz Jürgensen - af urmagerfamilien Jürgensen - lavet den første kendte tegning af HCA. Fritz Jürgensen blev senere uddannet som urmager, men opgav professionen. Kendes for sine tegninger med blidt satiriske tekster. Fritz Jürgensen har i 1830'erne karikeret HCA i en af sine Gysse-tegninger (dog uden undertekst), hvor den fint krøllede digter ses uden for en frisørsalon på Østergade.

Januar

Udkommer Scandinavisk Nytaarsgave for Aaret 1828 med tre digte af HCA; en svensk oversættelse (ved Ludolph Schley) af "Det døende Barn", "Sjælen" (genoptrykkes i ændret form i A.P. Liunges månedsskrift Hertha for december 1828, udkommet april 1829) og "Poetisk Spiseseddel" (indgår i Fodreise). HCA bruger her signaturen H-- i stedet for sit navn som forfatterangivelse.

22. april

Flytter HCA til Store Kongensgade 33, gadenr. 9, 3. sal. Omgås meget med Carl Bagger, der var flyttet til København i foråret. Hver søndag holdt de to og Fritz Petit (der senere oversatte nogle eventyr af HCA og Fodreise til tysk samt til sidstnævnte forfattede en biografi over HCA) Serapionsklub (inspireret af E.T.A. Hoffmanns samleværk Die Serapionsbrüder , der udkom 1819-21 og med et supplementsbind 1825).

1828: Studentereksamen


August

Lærer brødrene O'Neill at kende, som han besøgte under sin Portugal-rejse i 1866:

"Jeg har ellers havd det Uheld at faae en grusom Piil midt ind i Hjertet og deri er den mindste Portugiser Skyld, jeg er sterbens forlibt i hans Øine og den hele lille Person. [Det må være Carlos O'Neill, der er 8 år gammel]. Den Ældste forekommer lidt for alvorlig og taus, men siden syntes jeg dog langt bedre om ham, da han saa hjertelig kom og viiste mig nogle italienske og portugisiske Operatexter; vi talte ellers ikke meget sammen, af visse Aarsager"
(brev til Henriette Wulff af 14. august).

22. oktober

HCA aflægger studentereksamen ved Københavns Universitet (prøverne fandt sted i "det store auditorium" i Eilers Kollegium i St. Kannikestræde). Dekanen, der modtog ham, var digteren Adam Oehlenschläger - den danske romantiks store digternavn og et forbillede for HCA. Ved immatrikulationen valgte HCA Oehlenschläger som sin privatpræceptor ved universitetet.

23. oktober

Aflægger HCA faneed ved 2. kompagni af Kongens Livkorps.

November

Bevillingen til understøttelse af HCA fra fonden ad usus publicos forlænges med yderligere et år.

14. november ff.

Kapitler af Fodreise trykkes i Heibergs Kjøbenhavns flyvende Post (HCA havde dermed fået adgang til det toneangivende litterære miljø og havde forud sikret sig gunstig omtale af sin kommende bog).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)