Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1828


22. oktober

HCA aflægger studentereksamen ved Københavns Universitet (prøverne fandt sted i "det store auditorium" i Eilers Kollegium i St. Kannikestræde). Dekanen, der modtog ham, var digteren Adam Oehlenschläger - den danske romantiks store digternavn og et forbillede for HCA. Ved immatrikulationen valgte HCA Oehlenschläger som sin privatpræceptor ved universitetet.

23. oktober

Aflægger HCA faneed ved 2. kompagni af Kongens Livkorps.

November

Bevillingen til understøttelse af HCA fra fonden ad usus publicos forlænges med yderligere et år.

14. november ff.

Kapitler af Fodreise trykkes i Heibergs Kjøbenhavns flyvende Post (HCA havde dermed fået adgang til det toneangivende litterære miljø og havde forud sikret sig gunstig omtale af sin kommende bog).

Søg i tidstavlen    ?

Se evt. Tidstavle 1825 – 1834 Åbn dette link i vinduet 'ny' i bd. I af H.C. Andersens Dagbøger (DSL, Kbh. 1971–77)