Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1. kvartal Vis hele året

1824


11. januar

I et brev til sin “Kiære Velgiører”, Jonas Collin, gør HCA rede for, hvordan han har brugt arven fra sin farfar (udbetalt, da farfar’en kom på fattiggården). Arven var brutto på 54 rdl., netto 51 rdl.: ”15 Rdlr tillod jeg Magistraten at udbetale til min Moder som er gammel og meget trængende (jeg kunde jo ei giøre bedre Brug)”.

1. kvartal Vis hele året
Søg i tidstavlen    ?