Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1823

Bekendtskab med B.S. Ingemann

1823: Bekendtskab med B.S. Ingemann


Starten af året

Meisling og Collin enes om at forbyde HCA at bruge sin tid på digteri. HCA skriver dog et mindedigt ved sin velgører provst Gutfeldts død.

1. februar

Trykkes mindedigtet over Gutfeldt i Den Vest-Siællandske Avis (red. af pastor H. Bastholm).

Påsken

I påskeferien tager HCA 1 uge til Odense for at besøge sin mor og sine gamle velyndere (oberst Guldberg, bogtrykker Iversen og frk. Bunkeflod).

Farfar'en optages som bespisningslem i Graabrødre Hospital. Ved denne lejlighed gøres boet op, og HCA har da arvet netto ca. 51 rdl. (halvdelen af boets værdi, resten går til fattiggården).

Skriver en fastelavnssang, sunget ved tøndeslagningen i Slagelse ("Nordens Kraft er ei forsvunden"), i påsken digtet "Til min Moder" (i Digte 1830) og et lejlighedsdigt, da Meisling i juli ved bispevisitatsen officielt indsættes som rektor. (Da HCA offentliggjorde sidstnævnte digt, "Frøet Liv Alherren giver", i sine Samlede Skrifter", lokaliserede han det fejlagtigt til Meislings indsættelse som rektor i Helsingør, juni 1826).

Søndage/småferier

Om søndagen og i småferier vandrer HCA ofte til Sorø, hvor han indleder et egentligt bekendtskab og venskab med den 16 år ældre digter B.S. Ingemann. Som nyudnævnt lektor ved Sorø Akademi boede Ingemann i rokokopavillonen øst for den nedbrændte hovedbygning, der i disse år var under genopførelse (om besøgene hos Ingemanns, se HCAs posthumt udgivne Levnedsbog). Lærte i Sorø også blandt alumnerne ved Akademiet den senere digter, bohémeforfatter og redaktør Carl Bagger og Fritz Petit (der 1829 flyttede til Tyskland og blev en af HCAs oversættere) at kende. De tre blev nære venner i ungdomsårene. Skrev hos Ingemann som impromptu digtet "Sjælen" (Digte 1830).

Søg i tidstavlen    ?